rešerše webu›› Úplný začátek článku

›› Předešlá část článku

Žebříček nejpopulárnějších tištěných časopisů (5 až 1 místo)


5. ADAC Motorwelt

Aktuální náklad: 13.842.707 výtisků

Německý měsíčník automotoklubu ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club). Obsahem periodika jsou aktuální informace o dopravě, automobilové recenze, zprávy o činnosti automotoklubu klubu ADAC a podobně. Časopis vychází od roku 1945, jeho historie však sahá až do roku 1903. Svým nákladem je ADAC Motorwelt největší německy tištěný časopis a zároveň časopis s největším komerčním nákladem na území Evropy.

4. AARP Bulletin

Aktuální náklad: 23.574.328 výtisků

Zpravodaj asociace amerických důchodců – American Association of Retired Persons (AARP). Zpravodaj je pro všechny členy asociace vydáván od založení asociace, tedy od roku 1958. AARP je oficiálně neziskovou organizací. S ohledem na nabídku celé řady produktů je však AARP Bulletin vysoce promyšleným marketingovým kanálem, specializujícím se početně širokou základnu amerických seniorů.

3. AARP The Magazine

Aktuální náklad: 23.721.626 výtisků

Lifestylový magazín pro osoby nad padesát let, rovněž vydávaný asociací amerických důchodců – American Association of Retired Persons (AARP). Časopis je zaměřen na pozitivní životní styl ve vyšším věku. AARP The Magazine je dvouměsíčník. Vychází od roku 1958 a je největším časopisem v USA. I tento zdánlivě neziskový časopis je všeobecně považován za výrazné obchodní vlivové médium v prostředí amerických seniorů.

2. Awake! (v češtině Probuďte se!)

Aktuální náklad: 44.748.000

Všeobecně vzdělávací nevýdělečný náboženský měsíčník. Bez ohledu na témata, kterým se jednotlivá vydání věnují (přes rodinné vztahy, život mladých, kulturní zajímavosti z jednotlivých zemí světa, kulturně-historické souvislosti, přírodní i technické vědy aj.) jsou všechny informace analyzovány z pohledu Bible. Časopis vychází pod vedením jedné redakce v různých jazykových mutacích, která jsou identická a vydávána simultánně. Anglická verze časopisu existuje od roku 1919 (Původně jako Golden Age, později Consolation). V češtině časopis poprvé vyšel roku 1924, pravidelně pak vycházel v letech 1932–1939 jako Zlatý věk a Útěcha, v osmdesátých letech vycházel česky nepravidelně samizdatem bez označení názvu, od roku 1990 v češtině oficiálně vychází jako Probuďte se!

1. The Watchtower (Strážná věž – vydání pro veřejnost)

Aktuální náklad: 45.944.000

Nevýdělečný náboženský časopis, jehož hlavním účelem je připomínat důležitost biblických zpráv pro dnešní lidstvo, ať už v rovině obecně praktické (různá doporučení do běžného života) nebo ryze náboženské (význam biblických proroctví pro současnost). Časopis je vlastně určen k propagaci Bible a je důsledně nepolitický. Časopis vychází pod vedením jedné redakce v různých jazykových mutacích, která jsou identická a vydávána simultánně. Anglická verze časopisu je vydávána od roku 1879, čímž se jedná o nejstarší časopis v našem žebříčku. V češtině vychází od roku 1923 pod názvem Strážná věž. V letech 1939–1945 a 1949–1989, kdy byl vydavatel nacistickými a komunistickými režimy postaven mimo zákon, vycházela česká mutace časopisu samizdatově. Během let 1974–1990 v zahraničí navíc vycházela a oficiální česká mutace pro potřeby imigrantů v zahraničí.

›› Úplný začátek článku

›› Předešlá část článku