rešerše webu›› Začátek článku

Jaroslav Foglar - Skaut každým coulem svébytný

Jak precizně ve všech souvislostech píše například Miloš Dvorský ve své knize Mýtus zvaný Stínadla, ve svém vlastním dětství Jaroslav Foglar aktivním skautem nebyl. Byl klasickým klukem ulice, stejně jako jeho Rychlé šípy, do jejichž příhod promítal vlastní zážitky s kluky z Vinohrad.

Skauting do Foglarova života naplno vstoupil až na samém konci jeho chlapectví. Byť je pak na určitou dobu stal jakými jeho „náboženstvím“, v dalších letech Foglarova skautská kréda metamorfozovala v obecně výchovné zájmy o mládež. – A nebyl to jen Foglarův strach, že ho úřady obviní z nezákonné propagace skautingu v socialistickém Československu. To byla až záležitost let mnohem pozdějších.

Junácký film Pojď s námi
Zdroj: Hledání ztraceného času. Pořad České televize

Nutno si uvědomit, že od poloviny třicátých let 20. století zažíval autorské úspěchy jeden za druhým. Bezprostředně po válce se s představiteli českého skautingu Jaroslav Foglar redakčně nerozešel zrovna v dobrém. Úplně mezi řádové skauty nezapadl ani během krátkého politického uvolnění na konci šedesátých let 20. století. Přední český skautský činovník Jiří Navrátil, který část svého klukovského skautování prožil rovněž ve Dvojce, o určité Foglarově svéhlavosti říká:

„Pochopitelně, jeho úspěchy, mu dodávaly určité sebevědomí a holt ti skauti mají určitou hierarchii a on si jako nechtěl od nikoho nechat nic co říkat.“ (TV dokument Hlavolam jménem Jaroslav Foglar. Režie Petr Kotek. Česká televize, studio Ostrava 2004)

Jaroslav Foglar měl ke skautingu celoživotně velice blízko a svým srdcem se za skauta bezpochyby považoval. To nelze zpochybnit. Svým naturelem byl ovšem individualista. Ačkoli se proto k jeho ideálům a knížkám dnes hlásí nejedna skautská generace i nejedna skautská organizace, nelze s jistotou vůbec říci, která z nich by dnes Foglarovi byla nejblíže, pokud by žil.

Zřejmě by to však byl jeho oddíl Hoši od Bobří řeky, klub Rychlé šípy a také jeho časopis Mladý hlasatel. – A to je také odpověď na otázku, kolika procenty byl Jaroslav Foglar řádovým skautem.

Klasický řádový skauting nebyl ostatně úplně blízký ani některým jeho blízkým spolupracovníkům. Za všechny budiž uveden příklad Řešetláka, který byl členem vedení Hochů od Bobří řeky cca od roku 1983 do roku 1990 a založil zde za Foglarova vedení o družinu Tygříků. Po obnově řádového Junáka však Řešetláka brzy znechutila nová pravidla. Rychle se pak vrátil do oddílů s indiánskou tematikou, ze kterých do Foglarovy Dvojky původně přišel.

První příběh Rychlých šípů Druhý příběh Rychlých šípů Čtvrtý příběh Rychlých šípů Pátý příběh Rychlých šípů

›› Další část článku