rešerše webu›› Začátek článku

Databázi kontaktů pravidelně aktualizujte

Je vůbec zajímavé, nakolik jsou různé (byrokratické) prvky evidence pro networking důležité. Ferrazzi totiž hned doporučuje i pečlivé udržování databáze kontaktů. Nezáleží přitom na tom, zda používáte BoardEx, LinkedIn, CareerBuilder, Capital IQ nebo obyčejný Microsoft Outlook. Důležité je, abyste svou databázi kontaktů průběžně aktualizovali.

A koho do databáze kontaktů zařadit? Základ si každý neseme ze svého dosavadního života. Jakmile si databázi založíme, je záhodno ji rozšiřovat. Užitečné může být vytvářet si také záznamy o tom, o čem jste spolu hovořili, za jakých okolností a další užitečné informace.

  • Základem jsou členové rodiny a příbuzní. Udržovat takové vazby není v dnešním asociálním světě rozhodně samozřejmé, takže evidujme…
  • Další skupinou jsou spolužáci ze základní, střední nebo vysoké školy. Evidujme…
  • Vzdálení členové rodiny? Evidujme…
  • Znáte někoho z rodiny svých přátel? Evidujme…
  • Co náš účetní, právník, lékař nebo někdo podobně blízký? Evidujme…
  • Bývalí kolegové nebo nadřízení… Evidujme…
  • Pokud jsme členy nějakého klubu nebo oborové asociace, je to další velice hodnotný zdroj pro osobní kontakty. Evidujme…

Středobodem sociální sítě samozřejmě nejsou seznamy a databáze, ale lidé. Digitální média si zefektivňují komunikaci, ale nejsou efektivní, pokud jde o získávání přátel.

Ferrazzi povzbuzuje k celoživotnímu navazování přátelství a říká, že to nejhorší, co se může u jednotlivých pokusů stát, je, že dotyčný nabízené gesto odmítne. Sám také přiznává, že je občas neúspěšný.

„Mám stejně dlouhý seznam lidí, se kterými jsem se pokoušel spřátelit, ale kteří o mé vstřícné gesto neprojevili zájem.“ (s. 57).

Užitečné je udělat si přítele s někoho, kdo je pomyslně řečeno „strážce brány“. Počítejte také s tím, že hodnotné přátelství většinou vzniká na základě kvality prožitého času, nikoli kvantity.

Sociální síť je dobrý sluha, ale špatný pán

Teď jedna velice důležitá věc: Proč to celé dělat? Někomu, kdo má okolo sebe dlouhodobě několik stálých přátel by přece přišlo bizarní si o nich psát všechny tyhle detaily. A máte pravdu. Většina lidí žádný networkingový projekt nikdy nepochopí, nedocení a nevytvoří, protože ho ke svému životnímu stylu prostě nepotřebují.

Vytváření a budování nových sociálních vazeb je určeno pro ty, kteří chtějí v jakémkoli smyslu rozšiřovat své pole působnosti. Mají zájem o nové lidi, chtějí budovat nové projekty, nechtějí stát. Takoví jedinci myslí v souvislostech. Hranice svých poznatků se snaží posunout i do jiných oblastí. To vedle vizí vyžaduje i značnou dávku trpělivosti, protože networking je běh na dlouhou trať.

Bylo by samozřejmě chybou networking přeceňovat. Vytváření sítě kontaktů nikdy nebude tím jediným, co budete k úspěchu potřebovat. Pouze někoho znát většinou pro většinou z nás nestačí. Chybou by také bylo nechat se budováním sítě pohltit. To pak žádný systém nemůže dlouhodobě fungovat.

Pokud chcete v networkingu uspět, vezměte na vědomí, že budete průběžně bojovat i s jeho zneužitelností. Jedno riziko už bylo zmíněno: Chamtivost. Pověstné zvolání Gordona Geeka „Greed Is Good“ („Chamtivost je dobrá,“ film Wall Street, 1987), neplatí nikdy a nikde, tím méně při budování sociálních vazeb. Networking je dvoucestná výměna. Musíte dávat, nejen brát. Jinak se snadno utopíte v sobectví a současně se vám vaše síť začne rozpadat pod rukama. Kdo by o sociální vazby se sobcem z dlouhodobého hlediska stál.
Hnací silou budování pracovních vztahů má být podle Ferrazziho velkorysost. Parafrázuje Kennedyho a doporučuje: Neptejte se, co mohou ostatní udělat pro vás, ale co vy můžete udělat pro ně. Co a proč děláte, se často projeví třeba v situaci, kdy můžete něco udělat pro člověka, kterému nejste nijak povinováni.

Pro Ferrazziho pozitivní přístup je také příznačná loajalita k bývalým vůdcům a učitelům:

„Nikdy nezapomínejte na toho, kdo vás přivedl na taneční parket. Kdysi jsem přivedl na party zcela nového kamaráda, aniž bych pozval osobu, která nás seznámila. Byla to těžká chyba a nešťastné selhání v úsudku z mé strany. Důvěra je nedílnou součástí výměny sítí a vyžaduje, abychom s kontakty druhé osoby zacházeli s maximálním respektem.“ (s. 141)

A pak je tu věc, kterou Američan z normálně fungující ekonomiky jaksi automaticky předpokládá. Kniha Nikdy nejez sám nebyla napsána jako návod k budování sítě konexí, které stojí nad zákonem.

Resumé

Ferrazziho kniha Nikdy nejez sám patří mezi poučné, které ovšem nemusí být snadné zdolat. Na vině je dílem velký objem látky, dílem silně entuziastická osobnost autora, jehož písemný projev by mohli šikovní editoři zkrátit minimálně o třetinu. V našem okolí neznáme snad nikoho, kdo by knihu dočetl, což je rozhodně škoda.

Pokud tedy chcete přijmout naše doporučení, rozvrhněte si čtení knihy na několik etap. Vždy, když jednu etapu dokončíte, udělejte si z pročtené látky praktické poznámky a na pár dní knihu odložte. Publikaci tak sice zpracujete o něco pomaleji, ale za to celou a skutečně studijním způsobem. Užitečných poznámek si z ní odnesete požehnaně.
›› Začátek článku