rešerše webu







›› Úplný začátek článku

›› Předešlá část článku

Errata – Opravy svépomocí čtenářů

V minulosti byly z důvodu občasných chyb v knižním textu do jednotlivých svazků přidávány nebo vlepovány lístečky s nadpisem Errata (méně častěji Corrigenda), tedy seznam tiskových chyb a přehlédnutých omylů. Lísteček obsahoval přehled chyb, které v publikaci zůstaly i po korektuře a byly vytištěny, takže už nebylo možné je opravit (ledaže by se celý náklad tiskl znovu, což by bylo finančně neúnosné). Na lístku s nadpisem Errata bylo uvedeno, co je kde v knize vytištěno špatně a pokud čtenář chtěl, mohl si chyby vlastnoručně opravit.

Podobné opravníky vydávají dodnes některé tiskové agentury poté, když do světa vyšlou zprávu s chybným faktografickým údajem. Faktografické i formální chyby se objevují také v zákonech. V tomto případě uvádějí na správnou míru příslušné novelizace.

Když před časem jeden náš kolega vydával knížku o tom, jak psát správně česky, pěli jsme na něj chválu, že se vůbec odvážil vydat knihu s tak rizikovým tématem. A samozřejmě jsme se ptali, jak docílil toho, aby v knize o správné češtině nebyly žádné chyby. A on na to řekl: „Ale tam přeci chyby jsou. Snad něco přes dvacet. Některé jsme přehlédli s bráchou [spoluautorem] a některé nám tam vyrobili v nakladatelství.“ – A tak nelenili a vydali pro čtenáře knihy postupně dva různé seznamy chyb, které našli buď sami, nebo jejich čtenáři.

V galerii níže (klikni na obrázky) se můžete podívat na další sadu textových průšvihů, tentokrát formálních chyb a faktografických omylů.













Obsahové i formální chyby v textu odstraňuje editor

K odstranění obsahových nedostatků je nezbytná pečlivá formální kontrola a dostatečné všeobecné vzdělání. Formální chyby (špatné popisky u obrázků, špatné nadpisy, nesourodý obsah apod.) i faktografické chyby (chybné údaje) mohou být nepříjemnou komplikací. Minimalizaci rizik v tomto případě zajistí editor.

Editor je redakční pozice (z latinského editio – vydání díla). Je to koncepční pracovník, který upravuje do konečné podoby články, časopis, knih, sborník, film nebo jiné dílo. Editor kontroluje účelnost jednotlivých informací pro vyprávění celého příběhu a odpovídá za finální podobu díla. Editor je tedy redaktorem odpovědným za výslednou podobu vašeho textu, filmu či jiného díla. Je to – v nadsázce řečeno – porodní bába vašeho textu, knihy, brožury, letáku, vizitky, filmu nebo jiného díla, které hodláte prezentovat před veřejností.

Redakční editor by měl být v ideálním případě schopen odhalit většinu formálních chyb v dokumentu a zároveň i chybné faktografické údaje. Když to nejde jinak, musí být na formální i obsahovou korekturu dva různí lidé.

Na obrázku níže můžete vidět srovnání dvou ilustrací z knihy Dobrodružství v temných uličkách, kterou v nakladatelství Olympia vydal spisovatel Jaroslav Foglar. Ilustrátor knihy tehdy ale pozapomněl, že do Stínadel šli pouze dva členové Bratrstva Kočičí pracky a nakreslil do obrázku i Bohouše (vlevo). Omylu si naštěstí ještě před tiskem knihy všiml Ivan Vápenka, který nezištně zajišťoval obsahovou korekturu, takže do finální verze publikace byl zařazen upravený obrázek (vpravo).

Obsahová kontrola
Kresby Marko Čermáka pro Foglarovu knihu Dobrodružství v temných uličkách (1990)

Pokud chcete, aby někdo podobně pečlivě po obsahové stránce zkontroloval a opravil váš rukopis, počítačový text nebo připravovanou publikaci (tištěnou či elektronickou, objednejte si služby zkušeného editora.

›› Úplný začátek článku

›› Předešlá část článku







Korektura – Výběr souvisejících článků

Další články zaměřené na korekturu češtiny, kontrolu obsahu a související služby najdete v následujících odkazech: