rešerše webu17.12.2010, ToSiPiš.cz: HOMEJaroslav FoglarVýzkum, analýzy

rukopis nejstarší známé básně Jaroslava Foglara

Na webu Vontové.org byla zveřejněna slovní hříčka, která byla donedávna považována za mladický text Jaroslava Foglara. Pracovně byla pojmenována jako Biograf. Původní rukopis, který byl nedávno objeven v Památníku národního písemnictví, žádný nadpis ani název nemá. Jde však o velice zajímavý foglarovský dokument. Rukopis básně (či spíš veselé říkanky) pochází z roku 1921 a mladý Slávek Foglar skrze ni působí úplně jinak, než jak jsme na něj zvyklí z pozdějších let. Je tomu tak ale doopravdy?

Za nejstarší známý Foglarův básnický útvar byla řadu let považována báseň Měsíční noci, kterou měly údajně v roce 1920 otisknout noviny Národní politika. Dnes je však tato nedoložená spekulace považována za bibliografický omyl. I přes intenzivní pátrání se totiž badatelům nepodařilo najít rukopis básně, ani její otisk v novinách Národní politika. V nedávné době se však podařilo najít zdánlivě neznámou báseň s pracovním názvem Biograf. Říkanka či popěvek je datován do roku 1921 a působí jako Foglarův výtvor z té doby. Na chvíli několik badatelů opravdu zmátla. Co byste řekli vy? Text najdete na webu Vontové.org. Jak se však dalšími rešeršemi ukázalo, tak oproti původním domněnkám není autorem textu Biograf Jaroslav Foglar. Jedná se totiž o přepis tehdy populární písně. Později se dokonce objevila i repertoáru Osvobozeného divadla. Mladý Slávek si ji zjevně odněkud opsal pro svou osobní potřebu.

O webu Vontové.org

Webové stránky Vontové.org jsou určeny k zamýšlení se nad dílem Jaroslava Foglara a souvisejícími tématy. Přispěvatelé usilují o zveřejňování málo známých souvislostí ze života tohoto spisovatele a o hledání pozapomenutých cest.

Pro snazší orientaci na webu Vontové.org použijte mapu článků.

›› Zpět