rešerše webu30.11.2010, ToSiPiš.cz: HOMEKarel ČapekVýzkum, analýzy

L. N. Tolstoj se svým tajemníkem

Byly s ním pochovány i jeho ideály o neprotivení se zlému a o lásce k bližnímu?

Ruský šlechtic, spisovatel a filozof Lev Nikolajevič Tolstoj se narodil 9. září 1828 a zemřel 20. listopadu 1910. Jeho mládí bylo bouřlivé, vedl neukázněný život. V polovině století však začal psát a zároveň přehodnocovat svůj život.

Několikrát cestoval po Evropě. To mu umožňovalo, aby si srovnával skutečnosti a zároveň si uvědomoval zoufalou sociální i hospodářskou situaci carského Ruska. Začal experimentovat s různými způsoby řešení. Chtěl dát ruským sedlákům vzdělání, takže pro mužiky a jejich děti otevřel školu. Sedláci to však v duchu tehdejšího ruského venkova považovali za zbytečnost. Tolstoj ve svých experimentech pokračoval, byť to někdy bylo opravdu nerozumné. Na druhou stranu měl rozhodně velký cit pro některé etické otázky. Ty pak vložil do mnoha svých uznávaných děl. Jako teoretický experimentátor i jako propagátor etiky však předběhl svou dobu a začal být považován za podivína.

Zcela odůvodněně Tolstoj veřejně kritizoval zkaženost pravoslavné církve. Podobně jako jiné velké církve žila totiž v přepychu, zatímco běžní venkované neměli dostatek jídla. Tolstoj navíc začal číst Bibli, a na základě poznání z Bible obvinil církev ze šíření nebiblických učení. Protože byl Tolstoj mezinárodně známý šlechtic, církev s ním nemohla mnoho dělat. Alespoň ho proto vyloučila ze svých řad jako kacíře.

neznámé texty Karla Čapka

Naprosto opačně byl Tolstoj za svého života vnímán v Evropě a v USA. Jeho literární díla sklízela velký úspěch a mnoho intelektuálů začalo naslouchat i jeho eticko-náboženským úvahám. Řada uznávaných osobností si s Tolstým dopisovala. Pro nás je zajímavé, že si Lev Tolstoj velice oblíbil díla českého reformátora Petra Chelčického. Se zájmem o náboženských a sociálních otázkách diskutoval i s profesorem T. G. Masarykem, který se později stal prvním československým prezidentem. Zajímavým způsobem popisuje jeho vliv na Masaryka, P. Pittera a české odpíračeve vojenské služby nedávno vydaná kniha „Vojáku Vladimíre...“.

Dnes je Lev Nikolajevič Tolstoj vnímán především jako mimořádně nadaný literát. S jeho nekonformními sociálními a náboženskými názory si příliš neví rady ani současní myslitelé. I Tolstého kritici však souhlasí s tím, že etický a mravní rozměr mnoha jeho děl má velkou hodnotu právě dnes, kdy se těchto hodnot nedostává.

›› Zpět