rešerše webu23.10.2008, ToSiPiš.cz: HOMEMedia SolutionsReklama, marketing

režisér animovaných filmů Gene Deitch
Ilustrátor a animátor Gene Deitch. Zdroj: Wikipedia.org

Dnes už málokdo ví, že se v Praze za hlubokého komunismu natáčely pro americká studia takové kreslené animované šlágry jako například Tom a Jerry, Pepek námořník, Krazy Kat nebo v roce 1961 Oskarem oceněný snímek Munro. Česká animovaná tvorba tehdy zažívala své vrcholy umělecké i finanční.

Zakázky amerických studií přinášely československému hospodářství tolik ceněné valuty, takže i socialističtí ideologové uznali, že politická nevraživost musí jít stranou. Současná česká kreslená animace oproti tomu již řadu let stagnuje. Přitom snadno dostupná moderní počítačová 3D animace v sobě skrývá nebývalý technický i ziskový potenciál.

Bohemian 3D Animation Workshops nyní plánuje resuscitaci za účasti světových profesionálů.

Animace oživuje neživé

Slovo animace znamená oživování; vyvolání iluze pohybu postupným zachycením statických obrázků jdoucích za sebou. Animovat lze v tomto smyslu pochopitelně různé formy neživých charakterů i předmětů: ilustrace, loutky ze dřeva i z plastelíny nebo počítačová zobrazení (viz Rozdíly animačních technik).

Počítačová 3D animace je jako jedna z mála uměleckých odvětví schopna na sebe upozornit jak v umělecké autorské tvorbě, tak v čistě komerční sféře. Navíc je počítačová 3D animace podle odborníků hozenou rukavicí, s jejíž pomocí by bylo možné pozvednout českou animaci na mezinárodní úroveň.

Když v roce 1958 přiletěl do Prahy americký režisér kreslených filmů Gene Deitch, smyslem jeho návštěvy bylo ukázat českým animátorům ze studia Bratři v triku (vytvářeli filmy pro amerického producenta Williama L. Snydera), jak animaci vylepšit a zrychlit, aby se zamlouvala americkým divákům. Deitch nepřijel s představou, že filmy a la Disney jsou jedinou cestou. Měl prostě rozšířit kvalifikaci. A protože si fortelní čeští animátoři nechali poradit, vznikla jedinečná spolupráce a řada nadčasových snímků.
V čem je současná situace s tehdejší srovnatelná? I dnes má česká animace na co navazovat. Paradoxem však zůstává, že ač dnes žijeme v dravém, kapitalismu, nedaří se tuzemskou kreslenou animaci komerčně zužitkovat tak, jak se to podařilo v období komunismu. Přitom podle názorů expertů je počítačem kreslená animace nejen umělecky zajímavá, ale dokáže velmi úspěšně generovat i potřebné cash-flow.

Možností pro využití počítačové 2D i 3D animace se v komerční i nekomerční sféře nabízí celá řada (viz K čemu 3D animace). Nicméně v českém prostředí zatím zůstávají nevyužity. Většina dosavadních pokusů se soustředila spíše na drobné animované elementy a prvky pro reklamní trh, ovšem i v těchto případech je kvalita diskutabilní. Spíše než jako samostatný formát zde tedy 3D animace vystupuje jako chudá příbuzná tradiční české filmové školy.

Nesoustřeďme se tolik na technologii

Oproti zavedeným představám netvoří těžiště 3D tvorby technická stránka animace, ale téměř herecká práce se samotnými loutkami. Podobně jako pro úspěšný hraný film většinou nestačí vytvořit kulisy v podobě explodujících aut a najmout skupinu profesionálních manekýnů, lze totéž vypozorovat i na úspěšných filmech vytvořených 3D animací.

Technika tvorby je obal či kulisa; o úspěšnosti filmu však u většiny diváků rozhoduje příběh a herecké ztvárnění jednotlivých postav. Každá loutka musí mít svůj vlastní charakter, který oživuje v tom pravém slova smyslu. David Toušek, který 3D animaci vyučoval mimo jiné v Dánsku a na Réunionu, k tomu říká:

„3D charakterová animace není stavba loutek. Zatímco loutku postaví v 3D softwaru kterýkoli zkušený grafik, pokud však po něm budu chtít, aby mi ji rozpohyboval, dopadne to katastrofálně. Stavba loutek je pouze jeden dílčí krok. Celá 3D animace je mnohem širší obor.“

To je také zásadní rozdíl v pojetí dosavadních českých pokusů v této oblasti. Ty se totiž vesměs zaměřovaly naopak výhradně na technologii, efekty a technický servis obecně, nikoli už na herectví a charakter jednotlivých postav.

„Animátor je především specialista na herecký projev. Je-li toto ctěno, může být i nízkorozpočtový film potenciálním trhákem.Je velká škoda, že zde, v zemi s originálním talentem a záviděníhodnou historií animované tvorby, je pozice animátora a animovaného filmu tak silně podceňována,“ stěžuje si v té souvislosti Toušek.

Vezmeme-li v úvahu, že doposud většina českých filmů i umělců vůbec bodovala na mezinárodním poli díky obtížně definovatelné české poetice, lze jen doufat, že se i na domácí scéně jednoho dne objeví jeden či více animátorů, kteří svůj talent svěří moderní 3D charakterové animaci. Česká animovaná tvorba může s jejich přispěním získat kulturně i komerčně.

V minulosti několikrát prokázala svou schopnost ovlivnit světovou produkci. Úspěšnost světové produkce naproti tomu průběžně dokazuje, že kvalitně zhotovený animovaný film je schopen generovat ještě větší zisky, než klasický hraný film.

›› Pokračování článku

›› Související článek: Recenze: Hobit Made in Czechoslovakia

›› Zpět