rešerše webu10.10.2008, ToSiPiš.cz: HOMEMedia SolutionsReklama, marketing

Nové možnosti pro animátory, režiséry, producenty i distributory

Česká animace má za sebou ojediněle bohatou historii animované tvorby. Nicméně, první český film, vytvořený moderní počítačovou trojrozměrnou animací, přichází do kin teprve nyní, na konci roku 2008. O dalších 3D projektech, které by se rozsahem či ambicí blížily českým animátorským legendám Jiřího Trnky, Břetislava Pojara, Jana Švankmajera, se zatím neuvažuje. V tomto směru česká 3D animovaná forma silně zaostává nejen za světovou konkurencí, ale i za českým loutkovým filmem.

Situace by se však brzy mohla změnit. Je to alespoň jedním z hlavních záměrů projektu Bohemian 3D Animation, který si klade za cíl napomoci k obnovení dřívějšího dobrého jména české animace tím, že posílí pozice mladých tvůrců v trojrozměrné (3D) animaci.

Za tímto účelem proběhne v Praze koncem roku série workshopů, jejichž prostřednictvím budou moci specialisté z různých oborů získat přesnější představu o využitelnosti 3D animace v komerční i nekomerční sféře. Začínající i pokročilí tvůrci získají inspiraci i konkrétní poznatky pro další profesní růst. Exkluzivně za tímto účelem do Prahy přicestují uznávaní profesionálové z Velké Británie, Francie a Spojených států, kteří se s přítomnými posluchači podělí o své zkušenosti. Workshopy jsou organizovány za přispění Ministerstva kultury ČR a evropského programu MEDIA.

Praha ve dnech 18.–22. listopadu 2008

Hlavním záměrem workshopů je podpořit rozvoj moderních forem animace a jejich využití. Při přípravě programu jednotlivých setkání, které jasně diferencují jednotlivé cílové skupiny, byly brány v potaz takové záležitosti jako například:

PROBLEMATIKA PRO KOHO KDY
Hlavní trendy, vývoj a využití produkce moderní animované tvorby v Evropě Producenti, distributoři (televizní společnosti, mobilní operátoři apod.), výrobci obsahu (studia) 18. 11.
Produkční principy, plánování a realizace 3D filmů Producenti, režiséři, scénáristé, animátoři 19.–20. 11.
Vytváření charakteru postav – koncept a metodologie tvorby Režiséři, scénáristé, animátoři 21.–22. 11.

Organizátoři věří, že právě volba melancholické podzimní Prahy, jakožto historicky kulturního a magického města, bude účinně spoludotvářet tvůrčí a inspirační atmosféru jednotlivých worskhopů. „Atmosféra Prahy propojuje osvědčenou tradici s vizionářstvím, které je založeno na charakteru, nikoli na studené technologii,“ komentuje vizi plánovaných setkání český animátor David Toušek.

Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím stránek na adrese www.3bohemians.eu, kde rovněž najdou další užitečné informace.
Využitelnost 3D animace

Na rozdíl od 2D (tj. 2 Dimension, tedy dvojrozměrné) grafiky využívá 3D grafika trojrozměrného vyjádření geometrických dat uložených v počítači, což tvůrcům umožňuje vytvářet plastičtější zobrazení scén a událostí. Využitelnost 3D animace není omezena jen na počítačové hry a mobilní telefony. Svou nezastupitelnou roli má dnes 3D grafika pro mnohé projektanty, pro pracovníky v různých oblastech vzdělávání a i v Česku je úspěšně používána v několika marketingových kampaních.

Výběr kreativních ukázek 3D animace

Responsibilty project
(http://www.responsibilityproject.com/films/lighthouse)
Krátký animovaný film o strážci majáku. S poutavým dějem a k zamyšlení.

Bohemian Multimedia, s. r. o.
(http://www.bohemianmultimedia.cz/galerie.html)
Obsáhlá galerie statických i animovaných ukázek trojrozměrných zobrazení pro různé finální využití.

Anatomy.tv
(http://www.anatomy.tv/default.aspx)
Detailní ukázky fungování jednotlivých částí lidského těla ve formě 3D animace.

Toy Story (Příběh hraček)
(http://disney.go.com/disneyvideos/animatedfilms/toystory/home.html)
Informace k prvnímu celovečernímu filmu, který byl kompletně vyroben pomocí počítačové grafiky (1995).

Pro další informace kontaktujte

Ing. Marek Toušek
Bohemian Multimedia, s. r. o.

140 00 Praha 4, Budějovická 73
telefon: 261 262 280
fax: 261 262 268
e-mail: info@3bohemians.eu
internet: www.3bohemians.eu

Obrazové přílohy, které jsou součástí tiskové zprávy, lze publikovat pouze s uvedením zdroje: Bohemian Multimedia, s. r. o.

›› Zpět