rešerše webu1.8.2010, ToSiPiš.cz: HOMEMediální servisReklama, marketing

PR pozvánka

Veletrh Biotechnica 2010 proběhne v Hannoveru ve dnech 5.–7. října 2010. Účelem veletrhu je představit nové produkty a trendy v oblasti farmakologie, medicíny, chemie, zemědělství, výživy a souvisejících oblastí výzkumu. Mezi klíčová témata letošního ročníku patří biofarmakologie, molekulární diagnostika, proteiny, protilátky, dále také preventivní a regenerativní medicína Klíčovým tématům bude rovněž uzpůsobena značná část vystavovací plochy i související konference.

Jako každoročně je veletrh příležitostí mimo jiné pro zástupce finančního sektoru (investorů, výrobních i obchodních společností). V Hannoveru mohou snadno navázat kontakty a vést osobní jednání a setkání one-to-one s vědeckými pracovníky výzkumných ústavů, se zástupci univerzit i s případnými obchodními partnery. Tradičně kvalitní hannoverský veletrh představuje velkou hodnotu za minimální úsilí a přijatelné náklady.

Účinnost loňského ročníku podle průzkumu návštěvníků v roce 2009:

  • Výborná mezinárodní účast: 14.000 účastníků z 51 zemí
  • Vysoký marketingový efekt: 74% investiční konverze
  • Jedinečnost: 48 % návštěvníků veletrhu se vyjádřilo, že relevantní informace dostali výlučně na veletrhu Biotechnica
  • Kvalita: 91 % účastníků konference navštívilo výstavní část s nejnovějšími trendy

Zájemci o účast a potencionální noví vystavovatelé najdou všechny potřebné informace na webových stránkách http://www.biotechnica.de/.

›› Zpět