rešerše webu14.5.2010, ToSiPiš.cz: HOMEJazykové korekturyRedakční poznámky

Chyby v článcích a v tiskových zprávách má najít redaktor, nikoli čtenáři. Jak tedy postupovat, abyste se většiny chyb vyvarovali? Přečtetě si krátkou zprávu s jedním varovným příkladem.

Když se autoři novinových textů a tiskových zpráv na chvíli přestanou kontrolovat, snadno se změní kontext i souvislosti. Vzniknou zbytečná nedorozumění, zmatek, někdy i vysloveně zlé nálady. Nedávno se o tom přesvědčili redaktoři i čtenáři hned několika českých periodik.

Koncem března byl zveřejněn záznam neformálního povídání tehdejšího předsedy ODS Mirka Topolánka na téma církví, mocensky institucionalizovaného křesťanství a sexuální orientace. Obsah i forma vyjadřování předsedy ODS byly podle některých komentátorů skandální. Krátce nato proto šéf Senátu Přemysl Sobotka (taktéž ODS) vyzval předsedu Topolánka k odchodu z vedení strany. Rozpoutala se mediální vřava. Teoreticky měla utichnout hned po brzkém jednání grémia ODS, kdy se vedení ODS ujednotilo na dalším postupu. Mediální bublina však rostla dál.

V médiích se objevovaly další a další ostré výtky ze Sobotkovy strany. Server Novinky.cz například uvedl:

„ODS [podle Sobotky] ztrácí poslední zbytky věrohodnosti a přihlásila se k Topolánkovu stylu urážek, nefér útoků a rozdělování společnosti."

Posléze se žel ukázalo, že ČTK, jejíž agenturní zprávy jednotlivé redakce přebírají, zaměnila Přemysla Sobotku (ODS) s Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Hned několik následujících ostrých výroků prvního místopředsedy ČSSD tak bylo bez jakékoli kontroly redaktorů přiřčeno šéfovi Senátu z konkurenční politické strany. Uvnitř prvního skandálu vznikl jiný, zcela samostatný. Průměrný čtenář dokázal jednotlivé souvislosti jen stěží sledovat.

„K překlepům a chybným spojováním informací docházelo vždy," říká Zdeněk Bauer z redakční agentury abcRedakce.cz a pokračuje:

„Hektické prostředí současného informačního světa a neustále narůstající objem dat však k šíření nechtěných omylů napomáhá v nebývalém rozsahu. Během psaní na počítači si redaktoři jednotlivá slova, věty i odstavce připravovaného článku několikrát přeskupí. Hotový text, se všemi souvislostmi, si po sobě však už nepřečtou.“

Někdy je důvodem nedostatek času, jindy stres a neschopnost se plně soustředit. V některých případech hraje svou roli lenost. I když si však autor svůj text bezprostředně po napsání přečte, do hry vstupuje příslovečná autorská slepota, jejímž důsledkem autor některé své vlastní chyby opět přehlédne.

Samostatnou kapitolou jsou drobné firemní texty, které jsou publikovány v podobě inzerce, PR článků nebo tiskových zpráv. Texty psané bez dostatečné erudice firemním úředníkem či sekretářkou, nejenže nemají správnou strukturu, pointu ani závěr, ale běžně se v nich objevují překlepy, gramatické chyby či jiné, zcela zbytečné jazykové poklesky.

Zvláště v těchto případech doporučujeme kontaktovat vhodnou redakční agenturu a požádat ji o kontrolu dokumentu, nebo přímo celé napsání textu na zakázku (čili například ghostwriting). Pokud už máte text napsaný, je nezbytná kvalitní jazyková korektura.
Korektura – Výběr souvisejících článků

Další články zaměřené na korekturu češtiny, kontrolu obsahu a související služby najdete v následujících odkazech:

›› Zpět