rešerše webu20.1.2010, ToSiPiš.cz: HOMEMotorová aditivaAuto-Moto

Uplynulý rok 2009 byl pro motorová aditiva značky Flashlube úspěšný na světovém i tuzemském trhu. Za účinnou dosavadní spolupráci děkujeme všem našim obchodním partnerům. Děkujeme také všem našim stálým zákazníkům, kteří v uplynulém roce do automobilového oleje a pohonných hmot dodávali přísady značky Flashlube. Věříme, že se vám všem produkty Flashlube osvědčily.

uloupený český text
Na print screenu obrazovky v rámečku výše můžete vidět text, který z oficiálních stránek českého dovozce Flashlube uloupila jistá slovenská firma a pro publikování na svém webu ho pouze drobně „poslovenčila“.


Zájem o produkty Flashlube na českém internetu

Ze zpráv, které dostáváme, je zřejmé, že se osvědčuje naše dosavadní strategie, při níž upřednostňujeme obecné vzdělávání obchodních partnerů a koncových uživatelů před jednostrannou reklamní kampaní. Z těchto důvodů hrají v naší komunikaci důležitou roli například vhodně zvolené rubriky FAQ (často kladené otázky) na webu www.OchranaMotoru.cz, kde se snažíme přednostně řešit všechny relevantní dotazy, které od našich klientů nejčastěji dostáváme. Pro redaktory a zájemce ze strany odborné veřejnosti průběžně aktualizujeme rubriky, kde jsou publikovány tiskové zprávy a technické testy. Z webu OchranaMotoru.cz i z portálu YouTube.com jsou přístupné edukativní video návody pro instalaci vybraných produktů Flashlube.

Obdobný trend komunikace hodláme sledovat i během roku 2010. Naším cílem je, aby si koncoví zákazníci oblíbili Flashlube jako produkt, který pomáhá předcházet problémům nebo pomůže vzniklé problémy efektivně řešit.

První pokusy o nezákonné kopírování materiálů Flashlube

Jiným spolehlivým měřítkem úspěšnosti, který je však méně příjemný, je kopírování úspěšných produktů. Je historicky a celosvětově zjištěno, že různé pokusy o rozličné formy pirátského kopírování se objevují ruku v ruce s úspěchem originální značky.

V této souvislosti jsme byli v nedávné době zaměstnáni případem, kdy se v rozporu takovémto s autorským zákonem a obchodním zákoníkem rozhodl postupovat jeden z neúspěšných obchodníků automobilových přísad. V principu šlo o to, že neúspěšný obchodník bez svolení autorizovaného dovozce Flashlube zkopíroval z webu www.OchranaMotoru.cz fotografie, texty a další materiály, jejichž vlastníky jsou australská skupina Don Kyatt, Flashlube – Europe, český distributor Jaroslav Vomočil, případně další spolupracující subjekty. Neúspěšný obchodník začal materiály Flashlube v drobných mutacích vydávat za vlastní materiály a distribuovat mezi veřejností.

Ze strany poškozených subjektů pochopitelně došlo ve velmi krátké době k ráznému zásahu. Pokud bychom totiž nepodnikli účinný zákrok, poškozen by byl především koncový zákazník, čemuž jsme museli urychleně předejít. To se také podařilo a dotyčná osoba na naše výzvy od nezákonného jednání upustila. Paradoxem je, že dotyčnému nekalému obchodníkovi byla v nedávné minulosti nabídnuta partnerská spolupráce při vytváření distribuční sítě Flashlube a s ní spojená firemní podpora. Naše nabídky však z neznámého důvodu nepřijal.

Hledáme další obchodní partnery

Rádi bychom v této souvislosti zdůraznili, že i nadále hledáme čestné a schopné obchodní partnery, kteří mají zájem podílet se na prodeji celosvětově osvědčených produktů Flashlube a na rozvoji naší obchodní sítě v Česku a na Slovensku.
Ideální jsou velké i malé autodílenské provozy a autoservisy, zvláště se zkušeností LPG / CNG. Nabízíme výhodné ceny produktů Flashlube, partnerský servis a informační zázemí. Vaše dosavadní nezávislost nebude nijak dotčena. Kontaktujte nás přes web www.OchranaMotoru.cz, nebo volejte na telefonní číslo +420 737 948 876.
›› Zpět