rešerše webu5.12.2009, ToSiPiš.cz: HOMETvorba webové stránkyReklama, marketing

web SmallPelletMill.com

Na samém sklonku listopadu začal být v internetových vyhledávačích indexován web našeho klienta s nabídkou různých strojů na výrobu pelet. Prezentaci najdete na adrese: www.SmallPelletMill.com

Pelety jsou ve své podstatě granulovaný tuhý bioodpad. Mohou být lisovány ze dřeva (piliny, větve), z odpadních částí obilí, z trávy, z vodních řas a podobného materiálu. Peletky mají nejčastěji průměr 6 mm a délku kolem 25mm. Pelety mají vysokou výhřevnost, díky níž jsou vynikajícím biologickým palivem.

Nejenže jsou obnovitelným zdrojem energie, ale jsou také ekologické. Jejich výrobou nachází na zemědělských farmách efektivní uplatnění jinak nepotřebný biologický odpad. Ovšem hlavní hodnotou webu Small Pellet Mill a účelem jeho realizace je prodej peletovacích strojů, s nimiž si může efektivně a hospodárně vyrábět pelety kterýkoli úspěšný zemědělský nebo lesnický hospodář.

Základní jazykovou verzí webu je angličtina. Při práci na této jazykové mutaci je museli vyřešit nečekané komplikace, díky nimž jsme nyní bohatší o důležité zkušenosti. O podrobnostech vás budeme v blízké době informovat.
›› Zpět