rešerše webu20.8.2009, ToSiPiš.cz: HOMEMedia SolutionsReklama, marketing

Přijďte na kávu s předním režisérem animace studií Walt Disney

setkání 3d animátorů v Praze
Courtesy of Kyle Balda

Podobně jako během loňského podzimu je v Praze i na letošní závěr roku plánováno ojedinělé pracovní setkání, během něhož bude tvůrcům v oblasti 3D animace přednášet a diskutovat s nimi jejich potřeby Isaac Kerlow, dlouholetý specialista studií Walta Disneyho. Organizátorem akce je opět vzdělávací platforma Anomalia, která se vyprofilovala za účelem koncepčního rozvoje v oblasti 3D animace.

Loňské workshopy Bohemian 3D Animation akcentovaly silný příběh a charakter animovaných postav, jakožto prvky nezbytné pro působivý a úspěšný 3D film. Velký prostor byl však věnován i produkčním principům, plánování a realizaci animovaných filmů. Pro listopad 2009 plánuje Anomalia dvě typově samostatná setkání, která na sebe však budou časově navazovat. Ve čtvrtek, pátek a pondělí 29. 10.–2. 11. proběhne třídenní, prakticky zaměřený workshop Storytelling, na nějž pak v úterý 3. 11. naváže jednodenní kolokvium tvůrců evropských 3D animovaných projektů.

Úvodní Storytelling je plánován pro deset až patnáct účastníků z řad režisérů, scénáristů i art direktorů – jak studentů, tak profesionálů. Setkání bude vedeno v čistě praktickém duchu. Nápady v podobě synopsí příběhů a rozpracovaných claimů se tak dostanou pod kreativní vedení režiséra Isaaca Kerlowa. Podobně jako v loňském roce bude i letos kladen důraz především na důležitost příběhu, který je smysluplný a hodnotný pro diváky. Účastníci setkání se například dozvědí, jaký je rozdíl mezi klasickým příběhem a klišé, co je nezbytné pro kvalitní vyprávění příběhu a rovněž jaký má mít vyprávěný příběh strukturu. Veškeré poznatky se budou ihned aplikovat do vznikajících námětů účastníků workshopu.

Dostatečný časový prostor a komorní počet účastníků umožní vypracovat a dále podrobně analyzovat všechny vzniklé náměty na příběhy. Nápady, které se zrodí v průběhu prvních dvou dnů setkání, budou moci účastníci Storytellingu navíc promýšlet i během následujícího víkendu. Důraz bude pochopitelně kladen na náměty a projekty, které by bylo možné posléze produkčně realizovat jak v oblasti reklamy a PR, tak ve sféře televizních seriálů či krátkých filmů. Hlavními přidanými hodnotami Storytellingu bude prakticky zaměřené setkání nad konkrétními nápady pod vedením zkušeného a uznávaného lektora.

Hned následující den proběhne v elegantních prostorách nedalekého Café Louvre jednodenní setkání Maing of 3D Animation Projects s tvůrci již realizovaných animovaných projektů. Oproti předešlé výukové části se v Café Louvre počítá s účastí 50–70 různých profesionálů z oblasti audiovizuálního a reklamního průmyslu.

Obsahem setkání bude hlubší pohled do zákulisí produkce a realizace 3D projektů. Účastníci zhlédnou úspěšné krátké 3D filmy a reklamní spoty z Česka, Francie, Dánska a Polska, vyslechnou si případové studie související s realizací takových projektů a dostanou i prostor k diskuzi.

Kromě jiného bude sledováno:

  • financování animovaného díla,
  • problematika autorských práv,
  • projektové řízení tvorby,
  • technologie výroby a řešení technických překážek,
  • možnosti uplatnění 2D a 3D animace v propagaci, reklamě a filmu.

Obě samostatná listopadová setkání jsou příležitostí pro mladé talentované umělce v oblasti 3D animace, kteří chtějí své nadšení povýšit na profesionální úroveň. Producenti, režiséři, scénáristé a animátoři budou mít vedle toho ojedinělou příležitost vidět možnosti 3D animovaných filmů, jejich využití i řešení úskalí spojených s jejich výrobou na konkrétních příkladech a výpovědích jejich tvůrců.
Podrobnosti k termínům a místům setkání

Storytelling Maing of 3D Animation Projects

Termín: 29. 10.–2. 11. 2009 3. 11. 2009

Místo konání: Konferenční centrum Ipsos Tambor Café Louvre

Národní 6, Praha 1 Národní 22, Praha 1

Zájemci o účast najdou další informace spolu s přihláškou na stránkách www.anomalia.eu.

Kdo je Isaac Kerlow (USA)

Isaac Kerlow je emeritní profesor Pratt Institute New York a zakladatel Department of Computer Graphics and Interactive Media. Ve studiích The Walt Disney Studios řadu let vedl tým digitálních umělců a animátorů zodpovědných za vývoj a produkci her pro CD-ROM, konzole a on-line aplikace. Isaac Kerlow je autorem mnoha knih včetně The Art of 3D Computer Animation and Imaging (1996) a Advanced Technology in Design & Visual Art (1998).

Pro další informace kontaktujte

Ing. Marek Toušek
Bohemian Multimedia, s. r. o.

140 00 Praha 4, Budějovická 73, telefon: 261 262 280, fax: 261 262 268,
e-mail: info@anomalia.eu, internet: www.anomalia.eu.

›› Zpět