rešerše webu3.5.2008, ToSiPiš.cz: HOMESEO optimalizaceVýzkum, analýzy

druhá česká kniha o SEO

Následující recenze bude patřit novince na českém knižním trhu, knize SEO – Search Engine Optimization. Publikaci amerických autorek Jennifer Grappone a Gradivy Couzin vydalo specializované IT nakladatelství Zoner Press, respektive ZONER software, s. r. o., které pod brandem Zoner Press vydává IT literaturu.

Jejich knihu věnovanou SEO lze jednoznačně přivítat. Je podle všeho prvním českým široce distribuovaným titulem věnovaným optimalizaci internetových stránek pro vyhledávače. Přesto musím hned na začátku vyvrátit reklamní vyjádření ZONERu, že se jedná o „první českou knihu o SEO“. Skutečně první SEO vlaštovkou na českém trhu byla totiž již v roce 2004 kniha Radima Smičky Optimalizace pro vyhledávače – SEO. Jak zvýšit návštěvnost webu, která se do širšího povědomí důsledkem špatné propagace žel nedostala. Záměrně říkám žel, protože byť byla prvním pokusem se všemi s tím spojenými nedostatky, kdyby ji četlo více webmasterů, mohl už v letech 2004–2008 vypadat český internet docela jinak. – Ostatně, i po čtyřech letech od svého vydání má Smičkova kniha co říci...

Vraťme se však k textu knihy amerických specialistek Jennifer Grappone a Gradivy Couzin. Jejich dílo je určeno všem, kteří chtějí vlastními silami zlepšovat SEO svých nebo svěřených webových stránek.

první česká kniha o SEO

Celý text je koncipován jako průvodce, s jehož pomocí by měl čtenář během tří měsíců trávit každý den jednu hodinu vylepšováním pozice webových stránek v internetových vyhledávačích. Čtenář je k aktivitě vybízen různými úlohami typu „Proveďte nyní...“ apod. Nechybí řada motivačních, byť ne zcela názorných příkladů z praxe, k dispozici jsou rovněž odkazy na webové stránky knihy, z nichž lze stáhnout anglické formuláře pro systematickou práci s klíčovými slovy a jinými SEO prvky.

Díky svému skoro prvenství se kniha jistě stane vítaným prodejním artiklem a doufejme že i pomůckou k lepšímu pochopení problematiky optimalizace webových stránek. Možná i trochu prosvětlí celý obor SEO, jež je v české kotlině stále ve velmi ranné vývojové fázi. Tím spíš však při čtení knihy zamrzí zbytečné nedostatky.

Některé výtky jsem spolu s poděkováním zaslal e-mailem i samotným autorkám knihy. – Vůbec nepochybuji o tom, že jsou skvělými konzultantkami SEO a že si za hodinu konzultační činnosti oprávněně účtují v přepočtu 6000 Kč (dle nabídky na svých webových stránkách). Bezpochyby mají v oblasti optimalizace výsledků vyhledávání při zadávání klíčových slov dobré výsledky. Napsat knihu však vyžaduje i jiné schopnosti, nežli efektivně zacházet s klíčovými slovy. V tomto směru mám pocit, že obě dámy své schopnosti trochu přecenili, zvláště, když se rozhodly psát edukativní příručku. Příště by do party měly přibrat zkušeného technického redaktora.

Expresivní jazyk a občas rozevláté myšlenky otevřeně a svým způsobem i sympaticky představují problematiku SEO z pozice jemnějšího pohlaví. Celkově je však přemíra teoretizování a jiné abstrakce spíše na škodu. Kniha je poněkud upovídaná a čtenář bez trpělivosti z ní nebude mít užitek, protože se začne ztrácet v pocitech autorek a odloží ji. Velkorysý čtenář bude odměněn povzneseným výkladem jinak trochu suchopárné problematiky klíčových slov, která jsou v knize akcentována nejvýrazněji. Tolik ke stylu autorek.

Výrazněji rozladěn jsem byl z úrovně českého textu, za nějž nese odpovědnost již výhradně tuzemský vydavatel. Při množství překlepů vzniká otázka, zda knihu před jejím vydáním vyděl nějaký korektor. Řadou nedostatků však trpí i samotný překlad, realizovaný patrně ve značném spěchu a bez bližší znalosti dané problematiky. Publikace tak obsahuje spoustu otrockých či nesmyslných převodů. Vrcholem je pak několik míst, kdy ve slalomu hrubek a anglicismů přestáv být jasné, zda jsou Grappone a Couzin ženského nebo mužského rodu (viz např. strany 4 a 17).

Celkově je znát spěch vydavatelů vypustit knihu co nejrychleji do prodeje, čímž jde kvalita pochopitelně vždy dolů. Chybí žel i české verze formulářů, které by zvláště začátečníci jistě uvítali. Navíc, jakoby se český vydavatel snažil původní účel knihy trochu zevšeobecnit, takže z názvu českého vydání vypustil i podtitul „An Hour a Day“. Kniha je přitom v prvé řadě opravdu určena laikům a začátečníkům SEO. I pře zmíněné nedostatky bude české vydání knihy právě pro tuto cílovou skupinu určitě přínosné.
›› Zpět