rešerše webu25.5.2016, ToSiPiš.cz: HOMESudety 1938Akce a události

Max von der Grün

Část dětství prožil v západních Čechách. Pobyt v pohraničí prvorepublikového Československa zásadním způsobem ovlivnil celý jeho další život.

Dne 25. května 2016 uplyne 90 let od narození Maxe von der Grüna, uznávaného německého spisovatele a člena PEN klubu. Teprve v souvislosti s tímto výročím vychází zcela poprvé na povrch, že pozdější uznávaný spisovatel žil mezi roky 1933 a 1938 v Československu. Vzpomínky na tyto roky svého dospívání později zakomponoval do mezinárodně úspěšného autobiograficky laděného románu Dva dopisy Pospischielovi.

Neotřelý pohled na Sudety v letech 1933–1938

Děj románu je inspirován pohnutými událostmi na Tachovsku, na Chebsku a v bavorském pohraničí v předvečer druhé světové války. Autor prostřednictvím románové postavy vzpomíná na traumatizující období vzrůstajícího nacismu v západním pohraničí a životní okolnosti svých protinacisticky smýšlejících rodičů. Dva dopisy Pospischielovi jsou zároveň výzvou k zamyšlení nad dnešní konzumní společností, na jejíž rizika Grün v dospělosti dlouhodobě poukazoval.

V českém překladu vyšel román Dva dopisy Pospischielovi prvně roku 1972. Druhé vydání v nové úpravě přišlo na knižní pulty začátkem roku 2016. Toto nové vydání navíc obsahuje i faktografický doslov s bohatým obrazovým a dokumentačním materiálem. V knize jsou například Grünovy školní dokumenty z Tachovska.

Příběh českého Němce-antifašisty

Hlavní postavou románu Dva dopisy Pospischielovi je Paul Pospischiel, pracovník elektrárny v německém Dortmundu. Když mu jeho zaměstnavatel povýšeně odmítne dát neplacené volno k návštěvě staré matky, cítí se Pospischiel jako nevolník moderní průmyslové korporace. Svou nespokojenost demonstruje tím, že za matkou k českým hranicím odjede navzdory možnému postihu ze strany zaměstnavatele. Během cesty z Dortmundu do německo-českého pohraničí pak začíná pochybovat o systému celé moderní konzumní společnosti.

Doléhá na něj silný vliv současné finanční oligarchie, která za jediné měřítko úspěchu považuje zisk, výkonnost a ekonomický růst. Uvědomuje si, že přes zdánlivě dobré hmotné zajištění je pouhou námezdní silou v systému odlidštěných průmyslových zájmů.

román z českého pohraničí

       » VÝHODNÝ NÁKUP – KOUPIT NYNÍ

Při setkání s matkou je zároveň konfrontován s pohnutou rodinnou minulostí. Před válkou totiž rodina Pospischielových patřila mezi české Němce a žila na českém území. Složitá situace v pohraničí i antifašistický charakter rodiny ovšem způsobily, že je z českého domova do Německa nevyštvaly poválečné události (jak by asi čtenář předpokládal), ale už před válkou nacisté.

Pospischiel se tak v myšlenkách vrací do Sudet roku 1938, kdy jeho otec vlivem svého náboženského přesvědčení jako svědek Jehovův odmítl podporovat Hitlera. Přes úřední zákaz docházel na tajná křesťanská shromáždění ke společnému čtení Bible a rozšiřoval zakázanou náboženskou literaturu. Nacisté ho proto bezprostředně po záboru pohraničí zatkli a uvěznili v koncentračním táboře. Rozuzlení románu zde prozrazovat nebudeme. Nepřestává ale překvapovat, jak je Grünův autobiograficky laděný román i po více než čtyřiceti letech nadále aktuální.


Související články k románům Maxe von der Grüna

›› Zpět