rešerše webu16.3.2015, ToSiPiš.cz: HOMERedigováníRedakční poznámky

Úspěšnou knihu spoluvytváří editor

Víkendová příloha Magazínu DNES přinesla hezký Speciál knihy. Vedle přehledu nejčtenějších detektivek, kuchařek či komiksů je uvnitř i přehled několika klíčových kroků, které je třeba udělat, aby se z knihy stal – když ne bestseller – tak v nějakém smyslu úspěšná kniha.

Většina autorů zná to sobě nejbližší, tedy poutavý příběh, unikátní informace, hezké ilustrace/fotografie – Zkrátka dobrý obsah. Ti poučenější možná dohlédnou o něco dál. Dovedou si představit i velké nároky na marketing, distribuci, reklamu… Co ale přesto často uniká náležité pozornosti, to jsou „redaktorské galeje“.

Neviditelná, ale veledůležitá práce redaktora

Co je úkolem redaktora? V Magazínu to popsali přehledně a hezky:

Má za úkol projít pracovní verzi textu, opravit gramatické i stylistické chyby, najít nepřesnosti ve jménech, uvažovat o logičtějších či oku lahodnějších formulacích a ty nesmyslné vůbec nepustit dál.

Většina nakladatelů zaměstnává redaktory souběžně i jako korektory, žádné další kontrolní oči za nimi nejsou. Platí přitom smutné pravidlo, že 100 chyb může redaktor chytit, ale za tu jedinou, která mu v textu zůstane, bude nakonec popotahovaný.

Důvodů, proč je práce editora/redaktora/korektora podceňována, je několik. V prvé řadě mnozí autoři i čtenáři mají mylný dojem, že text dodaný spisovatelem (či jiným odborníkem) do redakce se dá rovnou – bez dalších úprav – tisknout. To je samozřejmě naivní nesmysl.

Mylnou laickou představu posiluje i skutečnost, že editor/redaktor nebývá v mnoha publikacích vůbec uváděn. Když, pak nenápadně v tiráži. Je to jen nenápadný dělník kdesi dole v kotelně, který vylepšuje to, nač autor neměl čas a erudici. Ve filmu je na tom editor sice lépe (co se zviditelnění profese týče), ovšem české filmové prostředí mu přisoudilo poněkud marginální označení střihač.

Magazín DNES ve svém textu nepřímo připomíná ještě další příčinu »neviditelné« redakční profese: Na rozdíl od překladatelů neexistuje pro obor editor, redaktor, korektor žádná cena ani žádná anticena.

V případě špatných překladů uděluje Obec překladatelů každoročně cenu Skřipec. Její vyhlášení často provázejí salvy smíchu, protože porota ze špatných překladů nechává předčítat. Přesto trvá na tom, že nejde o zesměšnění překladatelů, spíš o snahu upozornit na to, jak moc je překlad a následně i redaktorská práce pro knihu důležitá. Může doslova pohřbít i kvalitní titul – a naopak, průměrné knize může stylisticky zdatný překladatel pomoci.

Objednejte si práci redaktora na klíč

Ať už ale uvažujete o tištění a distribuci svého letáku, o struktuře a textu pro nové webové stránky, o tvorbě katalogu nebo vydání knihy, nezapomínejte na soubor klíčových prací, důležitých pro úspěch budoucí publikace. Využijte služby naší profesionální redakce. Jsme schopni vám na klíč dodat buď konkrétní redakční službu na klíč.

Můžeme ale zajistit i komplexní tvorbu publikace: Dodáte rukopis a vše ostatní zajistíme my. Od redakčních úprav, přes korekturu, sazbu, tisk, distribuci a propagaci. Kontaktujte nás pro další informace.

Související články


›› Zpět