rešerše webu31.3.2015, ToSiPiš.cz: HOMERedakční službyAkce a události

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Dne 31. 3. 2015 byl spuštěn web ambiciózního popularizačního projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání. Podílíme se na redakční správě portálu a jednání s partnery projektu.

Účel projektu „Rok průmyslu 2015“

Kampaň probíhá v roce 2015, spolupráce a společné úsilí všech aktérů však budou pokračovat i v letech následujících. Koordinátorem projektu je Svaz průmyslu a dopravy ČR. Kampaň si klade za cíl popularizovat technické předměty a zvýšit zájem o techniku mezi mládeží.

Proč právě „Rok průmyslu a technického vzdělávání“?

  • Snaha o nastartování celospolečenské změny ve vnímání průmyslu a technických oborů
  • Snaha podpořit a posílit zapojení firem do spolupráce se školami a vzdělávacími zařízeními
  • Snaha o řízenou diskuzi koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání 

Koho se SP ČR snaží kampaní oslovit?

  • Laická veřejnost: žáci/studenti, rodiče žáků a studentů
  • Odborná veřejnost: podnikatelé působící v průmyslových odvětvích; školská a další vzdělávací zařízení a jejich management a zaměstnanci; instituce (z oblasti vzdělávání, kariérního poradenství, výzkumu, vývoje a inovací) 

Rok průmyslu a technického vzdělávání


Základní charakteristika kampaně 

  • Celý rok 2015 je obdobím renesance polytechnického vzdělávání a techniky u nás a je prvním významným krokem v započatém dlouhodobém procesu
  • Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů, nejde tedy o izolovanou samostatnou aktivitu SP ČR a ministerstev – Svaz kampaň zastřešuje a koordinuje
  • Omezený počet vlastních klíčových aktivit SP ČR, hlavní důraz na zviditelnění a propojení již existujících aktivit různých institucí/subjektů/projektů/programů
  • Jednotný branding kampaně a zastřešující webové stránky www.rokprumyslu.eu

Součástí webu Rok průmyslu je vedle řady tematických článků také atraktivní Kalendář akcí pro děti i studenty, propojený s množstvím různorodých aktualit.

Související články


›› Zpět