rešerše webu1.2.2015, ToSiPiš.cz: HOMERedakční službyRedakční poznámky

Jak porovnat zzdrojové dokumenty

Poptáváte u nějaké redakční agentury korekturu, úpravu nebo překlad textu? Před potvrzením své zakázky si nezapomeňte jasně stanovit nejen rozsah normostran, ale také, zda bude kalkulace a fakturace ceny počítána podle rozsahu podkladů, nebo rozsahu výstupu. Následující článek vás seznámí s nejčastějšími komplikacemi.

Přečtěte si také související články:

Podobně jako u definice normostrany, platí i v tomto případě pravidlo, že v každé zemi mohou být zvyklosti i legislativní podmínky odlišné. Následující článek zohledňuje situaci v České republice. Tím spíše si však s jeho pomocí můžete všimnout i rizik, kterým je nutné předejít při zadávání přeshraničních zakázek/poptávek.

Účtovat podle podkladů, nebo podle výstupu? – Žádné jednotné pravidlo neexistuje

V České republice žádný zákon ani oborová norma nestanovují, zda se má práce s textem účtovat podle rozsahu podkladů, nebo podle rozsahu výstupu. Záleží tedy na dohodě mezi smluvními stranami, případně na jasném vymezení poskytované služby v obchodních podmínkách zhotovitele.

Pokud tato záležitost není vyjasněna předem, a k rozporování dojde až po zadání a realizaci práce, může být hledání uspokojivého řešení problematické. Uveďme si několik nejčastějších modelů, se kterými se můžeme setkat v praxi. Postupně se podíváme na účtování zakázek, jejichž předmětem je

  1. jazyková korektura,
  2. úpravy textu,
  3. tvorba nového textového dokumentu a
  4. překlad do jiného jazyka.
  5. Nakonec ještě přidáme několik závěrečných poznámek

Jazyková korektura – Normální je vycházet z rozsahu dodaných podkladů

V případě, že poptáváte jazykovou korekturu pravopisu češtiny, bývá normostrana nejčastěji kalkulována i fakturována podle dodaných podkladů. Tak je tomu i u agentury abcRedakce.cz.

Pro zadavatele (klienta) má taková kalkulace velkou výhodu. Snadno si může předem ověřit počet kalkulovaných normostran, protože celý objem textu má v okamžiku zadávání zakázky k dispozici. Klient proto předem ví, kolik bude platit, s čím má počítat. Jen v případech, kdy dodaný text obsahuje nebývale nadměrné množství chyb, může být původně kalkulovaná cena navýšena. Jakékoli navýšení ceny však musí být klientovi sděleno jasně a včas.

Je pravda, že někteří jazykoví korektoři kalkulují své koncové ceny podle počtu normostran dodaného textu, aby pak fakturaci zakládali na finálním dokumentu. Pokud se s takovým postupem setkáte, tak by vám měla varovná kontrolka v hlavě začít pořádně blikat. Podle nás je takové jednání vysloveně falešné.

Vždyť finální dokument může být mnohem delší! Obsahuje jak původní text, tak i opravy a poznámky korektora. Zákazník by pak platil nejen za skutečně odvedenou práci, ale i za pracovní poznámky, korektorská znaménka a dokonce i za balast v podobě škrtnutých slov.

To jsou tedy důvody, proč v naší redakční agentuře tímto způsobem gramatické korektury nikdy nefakturujeme. Kalkulaci i fakturaci jazykové korektury vždy zakládáme na počtu normostran textu dodaného klientem.

Jak bývá počítána cena za stylistické úpravy textu

Copy editing nebo též úprava stylistiky je většinou pracovním úkonem na pomezí korekce textu a původním autorským dílem. Původní text může v rámci copyeditingu / stylistických úprav doznat poměrně velkých změn. Zkušený editor dodaný text učeše tak, aby se dobře četl, neobsahoval složitá slovní spojení, krkolomnou syntaxi. Rovněž ale odstraní zbytečné pasáže a některé jiné podle potřeby doplní.

Na rozdíl od jazykové korektury, při které se pouze opravují překlepy a chyby v pravopisu, v případě stylistických úprav rozsah změn hodně závisí na stavu původního textu a na představách zadavatele, co si od výsledku úprav slibuje.

Sjednaná práce proto může být kalkulována jak podle rozsahu podkladového textu, tak i podle rozsahu úprav. Případně i úplně jinak. Zkušení editoři jsou po prohlédnutí dodaných podkladů schopní nastavit paušální cenu podle normostran. Zda ale půjde o počet normostran z dodaného textu nebo z finálního díla, to závisí na rozsahu úprav. Vždycky by ale mělo být předem jasné (alespoň rámcově), s jakou částkou má klient počítat.

›› Pokračování článku


Související články

›› Zpět