rešerše webu4.10.2009, ToSiPiš.cz: HOMEAnalýzyPříroda, cestování

Život pro planetu zemi je souborem 365 podnětů jak v každodenních situacích páchat méně ekologických škod a být vůči našemu ekosystému vstřícnější. Některé podněty pro vás možná budou novinkou a můžete se je pokusit aplikovat doslova. Řadu dalších můžete chápat jako obecnou inspiraci proč na ekologii více myslet a nezůstávat vůči životnímu prostředí lhostejní.

Saugout - Ichbiah: Život pro planetu Zemi

Recenze knihy | Daniel Ichbiah – Noëlle Saugout: Život pro planetu Zemi. 365 podnětů pro každodenní ekologický život. Práh, Praha 2009, s. 439.

V knize Život pro planetu Zemi najdete jednoduché rady, jak omezit plýtvání, jak najít zodpovědnější přístup ke spotřebě, jak používat obnovitelnou energii nebo jak zvýšit absorpci skleníkových plynů. Často jde o drobnosti v každodenních zvyklostech, které může změnit většina z nás.

Jak totiž podotýkají autoři publikace: „I malé činy mohou zdraví naší planety výrazně ovlivnit. Chování, které je šetrné k životnímu prostředí, navíc většinou bývá výhodnější také z hlediska ekonomického, a to jak na úrovni jednotlivých domácností, tak i celých států, a zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života každého z nás.“

Všech 365 avizovaných podnětů pro každodenní ekologický život je v knize rozděleno do jedenácti tematických oblastí:

 • Recyklace
 • Doprava
 • Energie
 • Domácí spotřebiče
 • Elektronika
 • Topení
 • Voda
 • Stromy a papír
 • Spotřební produkty
 • Příroda a zvířata
 • Občanské aktivity

Téměř každá stránka knihy představuje jeden podnět pro danou ekologickou oblast. Struktura podnětů je poměrně prostá: Výzva namísto nadpisu, pak většinou jeden až dva odstavce bližšího vysvětlení či zdůvodnění. Někdy je ekologický podnět doplněn i o vybrané statistické údaje.

Kniha není určena vědecké obci, ale naopak široké veřejnosti, včetně dětí a mládeže. Proto má také formu jakési inspirační pop eko příručky. Výklad autorů provázejí jednoduché ilustrační obrázky. Původně francouzský text byl na mnoha místech upraven tak, aby odpovídal situaci v České republice.

Pokud chcete mít z knihy co největší užitek, čtěte ji s tužkou nebo s fosforkou. Označujte si, co vás zaujalo a co chcete uplatit. Co možná nejdřív také vyznačené body uplatněte v praxi.

›› Pokračování článku
›› Zpět