rešerše webu24.3.2008, ToSiPiš.cz: HOMEMedia SolutionsOsobní růst

Dopis knihovníkům z roku 1938

„Byl jsem z rozhodujících míst úředních upozorněn, abych veškerému personálu městských knihoven důtklivě doporučil zásady vlídnosti, laskavosti a mírnosti jak ve styku s obecenstvem, tak i v osobním styku mezi zaměstnanci navzájem,“ postěžoval si počátkem roku 1938 vrchní knihovní rada Thon. Přečtete si, co si tehdy představovali pod pojmem „služba veřejnosti“...

Zdroj dokumentu: abcHistory.cz

Byl jsem z rozhodujících míst úředních upozorněn, abych veškerému personálu městských knihoven důtklivě doporučil zásady vlídnosti, laskavosti a mírnosti jak ve styku s obecenstvem, tak i v osobním styku mezi zaměstnanci navzájem. Zejména při službě půjčovní a v čítárnách budiž zachován klid a vlídná rozvaha, děj se co děj. Je mi dobře známo, že někteří čtenáři jsou nedůtkliví, náročiví a věčně nespokojení. To však nikdy nesmí býti omluvou našemu personálu, aby ztrácel vlídnou a usměvavou rozvahu, i když stokrát ví, že je sám v právu a čtenář v neprávu.

Rovněž je nepřípustné sic, aby zaměstnanec knihovny (nebo čítárny), byv čtenářem o něco požádán, briskně mu odmítl, že to není jeho věcí, nýbrž někoho jiného. I když se takový případ stane, vlídně přivítáte toho, jemuž věc náleží a čtenáři věc usnadněte a neztěžujte.

Stejnou vlídnost doporučují veškerému personálu, pokud má co dělati s dodavateli, na př. v účtárně městské knihovny, podatelně, nákupním oddělení, atd.

A konečně a nikoliv naposled se vším důrazem žádám a spoléhám na všechny, že Vy, zaměstnanci městských knihoven, ve vzájemném styku budete k sobě vždy laskaví, vlídní, a i kdyby došlo někdy k názorovým nesrovnalostem, pamatujte si, že včasným vtipem se věc často lépe vyřídí, než hlučnou kontroversí a křikem.

Přečtěte si tyto řádky, přemýšlejte o nich a hlavně si je vštipte do paměti.

ředitel knihoven
Dr. Jan Thon v. r.
vrch. knihovní rada.
›› Zpět