rešerše webu24.6.2014, ToSiPiš.cz: HOMERedigováníRedakční poznámky

Badatel ve studovně

Mají autoři příspěvků publikovaných v regionální vlastivědné literatuře automaticky nárok na finanční odměnu. A pokud ano, tak v jaké výši? O pomoc s řešením této otázky jsme byli v uplynulých dnech požádáni jedním severomoravským obecním úřadem. Na základě příslušného právního oprávnění jsme poskytli následující odborné vyjádření.

Žádost o odborné vyjádření v oblasti redakčních prací

„[…] Obracím se na Vás na základě naší předešlé domluvy s prosbou o vysvětlení a přiblížení pravidel pro ocenění autorů za autorské texty různé odbornosti. […] Každý z autorů, je jich celkem 9 píše svou kapitolu v objemu cca od 2 do 20 normostran. Návrh z naší strany zadavatele díla byl 150,- Kč za normostranu + cca 20 hod odměna za práci. (V této položce bude zahrnuta např. částka za cestovné, kopírování dokumentů atd.) Ráda bych znala nezávislý názor na výši odměny jednotlivých autorů, zda taková odměna je dostačující, popř. jaké další možné varianty se v současnosti nabízejí.“


Odborné vyjádření k vyplácení honorářů za příspěvky do regionálního sborníku

Vyjádření agentury abcRedakce.cz

K Vašemu dotazu, podle čeho se počítají honoráře za příspěvky do regionálního sborníku, sdělujeme:

Na území ČR neexistuje žádná závazná oborová nebo legislativní norma. V tuzemsku i v celém anglosaském světě nicméně platí, že příspěvky do vědeckých, oborných, vlastivědných, vzdělávacích, popularizačních a jiných podobných publikací nekomerčního charakteru většinou nejsou nijak honorovány, případně pouze symbolicky. V některých sbornících a časopisech si autoři dokonce musí na publikování svého příspěvku sami přispět.

V tuzemském prostředí je téměř standardní, že autoři jednotlivých příspěvků výše uvedeného charakteru nedostávají žádný finanční honorář, ale pouze jeden až dva autorské výtisky vzniklé publikace.

Má se za to, že autoři příspěvků výše uvedeného charakteru chápou veřejně prospěšný zájem nekomerční publikace. Ostatně, zadavatelem bývají osloveni takoví autoři, kteří mají co sdělit a chtějí to kvalifikovaným způsobem sdělit, nikoli ti, kteří si chtějí přivydělat.

Pokud je autorům jednotlivých příspěvků do regionálního sborníku nabídnut symbolický honorář, lze to považovat za laskavost zadavatele a v jistém smyslu motivační prvek, který jde nad rámec běžných zvyklostí.

Mezi honorované položky při přípravě popisovaných publikací naopak patří:

  • Předtisková úprava
  • Práce editora
  • Sazba a grafické práce
  • Jazykové korektury
  • Tisk a vazba
  • Autorská práva za fotografie (jsou-li potřeba)
  • Doprava

Editor, tiskaři, grafici apod. jsou totiž většinou komerční nájemné síly, bez nichž se výroba publikace neobejde, a prováděnou činnost vykonávají výhradně v rámci své výdělečné živnostenské činnosti. Zadavatel navíc většinou ani nemá morální právo po nich požadovat, aby s ním veřejně prospěšný zájem připravované publikace jakkoli sdíleli.

Související články

» Tomáš Břeň a Pavel Janáček: O slušnou odměnu bude pečováno


›› Zpět