rešerše webuKouzlo slavných názvů a legendárních značek upoutalo některé autory natolik, že se o jejich zrodu a využívání rozhodli shromáždit další související materiály a vydat je v knižní podobě. Různí autoři na to šli ovšem různým způsobem.

Michal Petrov Zdeněk Bauer

Recenze knih | Michal Petrov: Retro ČS. Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu. Jota, Brno 2013, 245 s. | Kol. autorů: Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Tvorba názvu / obchodního jména krok za krokem. NZB, Praha 2014, s. 340 s.

Retro ČS – Hlavní zbraní je sentiment

Kniha Retro ČS navazuje na obdobně laděný pořad České televize, za nímž autor knihy Michal Petrov rovněž stojí. Jeho převážně obrazová publikace mapuje značky a konzumní produkty z éry reálného československého socialismu. Převažují patrně značky a obrazový materiál z období normalizace, tedy ze sedmdesátých a osmdesátých let. Éra před a po začátku normalizace se však knihou průběžně prolíná.

Obrazová publikace Retro ČS zjevně míří primárně na sentiment pamětníků socialismu a nijak to ani nezastírá. Těžištěm a hlavní informační hodnotou knihy jsou fotografie spotřebních obalů a reprodukce reklam z dobových novin a časopisů, které tvůrci pořadu Retro zjevně milují. Kniha je tak vlastně jakýmsi výpravným obrazovým katalogem, z něhož na vás poměrně sugestivně dýchne atmosféra spotřebního socialismu se vším všudy. Nakolik je takové normalizační retro vůbec příjemné, nebo naopak nepříjemné, to je jistě záležitostí individuálních pocitů.

V rovině žurnalistického sentimentu žel zůstává i značná část textu knihy, čímž trochu trpí faktografická hodnota publikace. Tento limit je znásoben i tím, že údaje k jednotlivým značkám autor knihy v převážné míře čerpal z webových stránek současných výrobců. A firemní weby samozřejmě nejsou příliš spolehlivým zdrojem. V knize se tak objevují i faktografické chyby, které se daly odstranit.

Tvorba názvu / Příběhy úspěšných značek – Vzpomínková, objevná a zároveň praktická kniha

Zcela odlišnou cestu vyprávění si zvolili autoři publikace Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Tvorba názvu / obchodního jména krok za krokem. Těžištěm jejich vyprávění jsou mnohdy neznámé příběhy značek. Dobové reprodukce – a je jich rovněž požehnaně – tvoří pouze dokumentační kulisu.

Jak je už ze samotného názvu této publikace patrné, hlavním účelem knihy má být její praktické využití. Nemalá míra sentimentu je tak díky bohaté obrazové příloze obsažena i v této knize, snahou autorů však bylo čtenářům ukázat, jak známé názvy a značky na spotřebitele působí, jak vznikají, v čem spočívá jejich kouzla, ale i jejich zrádnost.

V knize je shromážděno přes 300 známých obchodních značek a názvů firem z domova i ze světa a to nejen z období normalizace, ale u celého 20. století. U každé značky jsou popsány okolnosti jejího vzniku a také – to je vedle příběhu značky a dobových fotografií často to nejzajímavější – co název jednotlivých značek znamená.

Vytvoření názvu zboží / firmy

Další související informace najdete na webu www.TvorbaNazvu.cz.

Knihu Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky můžete za výhodnou cenu pořídit přímo na webu nakladatele, tedy na adrese www.NZB.cz.

V některých případech je to vcelku zřejmé a obecně známé (Ford, Baťa, Škoda, Tatra, Laurin & Klement apod.). U mnoha jiných značek je vysvětlení názvů širší veřejnosti odhalováno zcela poprvé. Víte například co znamenají názvy Jesenka, Modurit, Solvina a Kinedryl nebo po jaké významné osobě byla pojmenována česká značka Astrid? V knize Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky jsou spotřebitelům odhalena tato i další marketingová tajemství. Vedle toho jsou zde popsány i naprosto neznámé příběhy celé řady slavných tuzemských obchodních názvů. Autoři publikace si dali velkou práci i s ověřováním jednotlivých údajů.

Druhou praktickou stránkou knihy je – jak je slíbeno už v jejím v podtitulu – Tvorba názvu / obchodního jména krok za krokem. Kniha obsahuje sadu doporučení rozdělených do několika obsáhlých a objevných kapitol. Bez nadsázky lze říci, že podnikatelé a marketéři dostávají knihou Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. Tvorba názvu / obchodního jména krok za krokem do ruky takový nástroj, jaký v historii české tvorby značek obchodních názvů doposud nemá obdoby.

›› Zpět