rešerše webu1.2.2014, ToSiPiš.cz: HOMERedigováníRedakční poznámky

Komerční redigování písemností

Jednou z klíčových činností, které v rámci našich editing services nabízíme, jsou různé komerční editorské služby. Co, nebo kdo to vlastně je? – Ano, jednou už jsme o editorovi psali. Nyní se rozepíšeme trochu podrobněji.

Editor je redakční pozice (z latinského editio – vydání díla). Je to koncepční pracovník, který upravuje do konečné podoby články, časopis, knih, sborník, film nebo jiné dílo. Editor kontroluje účelnost jednotlivých informací pro vyprávění celého příběhu a odpovídá za finální podobu díla. Editor je tedy redaktorem odpovědným za výslednou podobu vašeho textu, filmu či jiného díla. Je to – v nadsázce řečeno – porodní bába vašeho textu, knihy, brožury, letáku, vizitky, filmu nebo jiného díla, které hodláte prezentovat před veřejností.

Ať už jde o jakékoli textové či filmové dílo, editor mu vtiskuje jednotnou a konečnou podobu podle záměru a zaměření daného média. U novin nebo v redakci časopisu mívá editor na starosti konečnou redakci materiálů. U filmu je editor (v českém prostředí je anglické editor tradičně překládáno poněkud despektivním pojmem střihač nebo střih) odpovědný za konečnou podobu sestříhaného příběhu. Je prakticky tím hlavním vypravěčem, byť zůstává v pozadí. U velkých amerických studií má proto editor postavení srovnatelné s režisérem nebo kameramanem. – Od roku 1935 (sedmý ročník) je ostatně editing (střih) jednou z kategorií, za které je udělován Oscar. Když se podíváte na seznam držitelů Oscara v kategorii editing, bude vám význam editora z výčtu všech těch slavných filmů asi jasnější.

Krásně sestříhaný a ladně plynoucí příběh můžete vidět například na videu níže, ale i jinde:

Editace dokumentu zkušeným redaktorem – Pracovní úkoly editora

Jak vypadají pracovní povinnosti editora v běžné praxi? Editor vybírá a připravuje písemné, vizuální, zvukové a filmové materiály, vhodné pro zařazení do finálního díla. Nebo naopak kontroluje už předpřipravenou pracovní verzi díla. V tu chvíli z upravovaného díla naopak řadu zbytečných pasáží vyřadí, jiné přemístí. Editační proces může zahrnovat opravu, kondenzaci, změnu struktury a další úpravy prováděné s cílem produkovat správné, konzistentní, přesné a úplné dílo.

Proces editačních úprav často začíná už u původního autorova nápadu k samotnému dílu. Spolupráce editora a autora pak pokračuje v průběhu celého pracovního procesu. Film například často stříhají editor a režisér společně. Úprava textového dokumentu je průběžně komentována i oponována autorem. Práce kvalitního editora tak zahrnuje mnoho dovedností. Od běžné redakční práce až po kvalitní mezilidskou komunikaci. Editor musí být také dobrý vypravěč, ale zvlášť u odborných textů musí dobře rozumět i tomu, co kontroluje. Pro historický sborník je například nejlepší editor s dobrou znalostí historie.

Existence kvalitního editora pro výsledné dílo – pokud má být kvalitní a bez zbytečných vad – je nepostradatelná. Jinak řečeno: Kde kvalitní editor není, je to tím víc patrné, čím víc je váš projekt ambicióznější. Velké textové dílo bez editora je prostě jako porod bez porodní báby.

Ať už potřebujete z formálního hlediska překontrolovat svou školní práci, nebo potřebujete při zpracování libovolné textu pomoci s čímkoli jiným (korektury, redigování, přepsání textu apod.), kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme.

Editor dohlíží na vaši práci

Ukažme si důležitost editorské pozice ještě na jiném příkladu. Když na střední, vyšší nebo vysoké škole píšete svou první velkou školní práci, je vám přidělen tzv. vedoucí práce. Ten vás při zpracování textu práce odborně vede. Upozorňuje vás na chyby, dává doporučení apod. V mnoha ohledech plní funkci editora. Jeho připomínky mají čistě doporučující charakter a tak tomu bývá i u mnoha námi poskytovaných služeb. Dáváme návrhy na zlepšení a je na klientovi, zda s nimi souhlasí.

Jak můžete služeb našich komerčních editorů využít ve svém životě nebo v komerční praxi? Pracujete na nějakém textovém dokumentu? Pak jsou služby komerčního editora určeny právě vám.

Všichni máme málo času, takže občas dochází k nešikovným kombinacím. Autor, překladatel či jiný tvůrce v rychlosti vytvoří určité dílo. Nemá už ale čas ho příliš kontrolovat. Péči dílu nevěnuje ani vydavatel, který na to nemá čas a navíc chce i ušetřit. K čemu to vede? Dílo je hotové, ale místo radosti budí rozpaky. Pokud jste si nenajali editora, za výslednou podobu díla nikdo nenesl odpovědnost.


Nezbytný zásah odpovědného redaktora

Jeden takový případ popsala 10. ledna 2014 na iDnes.cz v článku Americký rebel Eastwood ještě do důchodu nechce redaktorka Klára Kubíčková. Jde vlastně o recenzi na knihu Americký rebel, graficky povedený, ale překladatelsky krkolomný životopis herce a režiséra Clinta Eastwooda.

Autorka recenze píše: „Životopis by to byl kvalitní, kdyby ho nerušil místy dost krkolomný překlad. Přitom ho dělal Jan Rejžek. Chybí však zásah odpovědného redaktora, který by ze čtenářů sňal povinnost prokousávat se syntakticky i obsahově nelogickými souvětími typu: ‚V letech utváření se jeho otec, který za Velké deprese pořád hledal stálou práci, se sice ošidně v Kalifornii nádherně opálil, ale spíš měl vzhled těžkého dříče, který se pokouší uniknout chudobě, než někoho, kdo se rád povaluje z nudy a kvůli svému postavení na sluníčku.‘ “

Knihu si před vydáním zkontroluje editor

‚Chybí zásah odpovědného redaktora‘ – To je ta klíčová věta! Klasická ukázka díla, kde editor buď odvedl špatnou práci, možná ale text knihy ani žádný editor neviděl. Kdo ví… Je to nicméně škoda s ohledem na houževnatého Clinta i s ohledem na určitě precizního Jana Rejžka. A když odpovědného editora potřebuje Jan Rejžek a stovky dalších profesionálních autorů, proč byste služby odpovědného redaktora neměli chtít vy?

Pokud má mít vaše kniha, film či jiná práce vnitřní logiku, potřebujete redaktora, který za finální podobu díla ponese odpovědnost. V běžném pracovním shonu většinou ani seberenomovanější autor není schopen vytvořit bezchybné dílo. Je nutná druhá kontrola a nezbytné opravy. To je úkol zkušeného editora. Samozřejmě že i editor tu a tam něco přehlédne. Celkový počet chyb však bude s pomocí odborného redaktora výrazně menší.

Pokud chcete finální verzi díla vyladit, šetřit se nevyplácí. Neváhejte a najměte si editora!


›› Zpět