rešerše webu9.12.2013, ToSiPiš.cz: HOMEInformační službyRedakční poznámky

Uvnitř najdete tiskové prohlášení Svazu českých knihkupců a nakladatelů k dezinterpretaci Zprávy o českém knižním trhu 2012/2013 o rozsahu českého knižního trhu a počtu vydávaných knižních publikací. Text vyjadřuje názory autorů Zprávy SČKN.

V Hospodářských novinách vyšel dne 29. 11. 2013 článek „Vychází stále méně knižních titulů…“, který chybným a zavádějícím způsobem interpretuje některé informace ze Zprávy o českém knižním trhu 2012/2013. Svaz proto považuje za důležité tyto dezinterpretace vyvrátit a některé informace ze Zprávy blíže vysvětlit.

Odhad loňského trhu knih

V článku se výrazně píše: „8,2 MILIARDY KČ je podle SČKN odhad loňského trhu knih, v roce 2011 činily tržby 7 miliard“.

Z toho by se mohlo zdát, že knižní trh rostl o téměř 20 procent a je tedy zřejmě nejlépe se rozvíjejícím odvětvím. Jedná se však o dezinterpretaci Zprávy o českém knižním trhu 2012/2013. V ní se jednoznačně píše, že pro výpočet za rok 2012 byla použita nová přesnější metodika (bylo zahrnuto více subjektů knižního trhu) oproti odhadu roku 2011. V principu totiž nešlo o to stanovit růst či pokles trhu a Svaz ani nemá výzkumné nástroje k tak přesnému zmapování trhu. Šlo však o to co nejlépe odhadnout skutečný objem knižního trhu. Případné meziroční srovnání komplikuje i skutečnost, že právě někteří velcí hráči na knižním trhu mají účetní období, které se nekryje s kalendářním rokem.

V odhadu roku 2012 tak mohly být a jistě i byly jejich tržby z podzimu 2011, zatímco odhad roku 2011 zahrnul i jejich tržby z podzimu 2010. Teprve výsledky za rok 2013, ale spíše až za rok 2014 mohou něco vypovědět o trendu poklesu, stagnace či růstu trhu v posledních letech. Konec konců i v minulosti, při zvýšení DPH z 5 na 9 procent, jsme zaznamenali výrazný pokles počtu vydaných titulů až s dvouletým zpožděním. Jedná se jednak o setrvačnost trhu, protože knihy se připravují až několik let, jednak, a to především, o zpoždění v získávání potřebných statistických dat.

Trh jako celek

V článku se dále píše, že: „Trh jako celek podle odhadů SČKN roste a letos překoná loňská čísla“.

Tato informace není pouhou dezinterpretací, ale je výslovně nepravdivá. Svaz nemá a ani nemůže mít žádný odhad letošního roku, jak ostatně plyne z výše uvedeného. Pokud by Svaz vycházel z tvrzení a dojmů svých členů, což ale nechce, protože se nejedná o statistická data, musel by předvídat výrazný pokles.

Trh se blíží k 10 miliardám Kč

A na závěr jen pro zajímavost: V záhlaví zmíněného článku se uvádí „Trh se blíží k 10 miliardám Kč“, což navozuje dojem, že se jedná o velké číslo. Velikost tohoto čísla lze posoudit teprve v porovnání s dalšími odvětvími.  Například pekaři uvádějí obrat kolem 25 miliard korun a za hazard Češi utratí dokonce přes 100 miliard korun.

Jménem představenstva SČKN
Ing. Martin Vopěnka - předseda
V Praze, 9. 12. 2013


Související články

›› Zpět