rešerše webu9.9.2013, ToSiPiš.cz: HOMEInformační službyVýzkum, analýzy

Časopis dTest

Po zveřejnění našeho článku dTest a mykotoxiny - Svijany nám tak nějak zhořkly, jsme zažili několik zajímavých diskuzí. Některé byly věcné, jiné (ze strany vyhraněných příznivců té či druhé strany mykotoxinového sporu) zbytečně emotivní. Časopis dTest je dobrý spotřebitelský nástroj, pokud ho správně používáte. Sami patříme mezi jeho dlouholeté odběratele. Jako kterýkoli jiný časopis má ale i dTest své limity. Pokusili jsme se zpracovat přehled důležitých faktorů, které může být praktické vzít v úvahu při jeho čtení.

Mediální gramotnost

Mezi klíčové dovednosti mediální gramotnosti patří schopnost získané zprávy analyzovat, vyhodnocovat, klást si otázky a hledat na ně odpovědi. Čtenář k poskytovaným informacím prostě nepřistupuje pasivně. Publikované články pak také lépe pochopí a snadněji si je zapamatuje. Bude také sám předcházet svým vlastním mylným závěrům, nebo nechtěně zavádějícím závěrům z pera redaktorů.

Pro hledání spotřebitelských informací o jednotlivých výrobcích na českém trhu patří dTest k tomu nejlepšímu, co můžete využít. Přesto se však nespoléhejte jen na jeden jediný zdroj informací. Pokud si chcete pořídit určitý výrobek, nezůstávejte jenom u toho, jak dopadl v testování dTestu, ale zajímejte se také o to, co o něm tvrdí ostatní dostupné recenze a reference. Ptejte se známých, přátel, příbuzných. Pokud je to možné, sami ho vyzkoušejte. Udělejte si svůj vlastní názor.

Detailní informace často chybí

Přes poměrně velký objem informací a profesionální grafickou kompozici je součástí dTestu pokaždé i řada „zajímavostí“, které někdy až příliš ubírají místo skutečně praktickým informacím. Časopis obsahuje pouze výsledky testů s obecným komentářem. Detaily vztahující se ke vzorkům a k procesu testování nebývají v časopise dTest uváděny. To je škoda, a čtenář by to měl vzít v úvahu.

Vzít dostupná data a zveřejnit je v podobě přehledného grafu nebo infografiky by přitom pro redakci nemuselo být zas tak složité. Podívejte se například na následující krátké video. Motorová aditiva mají být nehořlavá. Když hořlavá jsou, lze to doložit, a lze to i ukázat. Je to jednoduché. Kvalitní a nekvalitní aditiva pak spotřebitel snadno rozpozná.

Jak je to s recenzemi dTestu? Jejich důvěryhodnost stojí a padá s reputací časopisu. Testování zkušebních vzorků probíhá na neznámém místě a je prováděno neznámými odborníky. Nezávislost testování si jako běžní spotřebitelé nemáte jak ověřit. Jak mohu například vědět, zda osoba testující jahodový jogurt není vůči jahodám předpojatá, když ani nevím, kdo jogurt testoval?

Není rovněž jasné, zda se zveřejňované testy provádějí opakovaně, na výrobcích více šarží, nebo pouze jednorázově. Pokud například dTest číslo 9 z roku 2013 testoval okolo dvaceti různých jogurtů, jak přesně testování probíhalo? To se z časopisu nedozvíte. Je přitom zásadní rozdíl, zda si redaktoři v jednom jediném obchodě dali do nákupního košíku po jednom kelímku od každé značky, nebo zda šlo o dlouhodobé a systematické testování. Pokud jde skutečně jen o test ojedinělých vzorků, je samozřejmě nemyslitelné, aby byl takový jednorázový experiment vydáván za reprezentativní a objektivní.
Spotřebitelé budou jistě rádi i za informaci, že jogurt určité značky redaktorům chutnal, a jiný naopak ne. To je pak ovšem osobní zkušenost, nikoli exaktní test. Osobní zkušenost má úplně jinou výpovědní hodnotu a u tabulek dTestu by to mělo být jasně uvedeno. Stejně tak je velký rozdíl, když se doloží, že určité pivo mělo opakovaně vysoký obsah mykotoxinů, a něco zcela jiného je, když je má jedna lahev. Jak tedy máme tabulky dTestu číst? O tom se můžeme jen dohadovat. A je to přitom tak podstatné.

Pro srovnání se podívejte, jak vypadá protokol s výsledky testování z prestižní německé TÜV NORD Mobilität. Celý proces je detailně zdokumentován. Všechny klíčové informace jsou k dispozici. V dTestu takové detaily nenajdete.

Objektivní, nezávislý a bez reklam?

Další důležitou dovedností mediální gramotnosti je ostražitost před autorským machrováním. Z času na čas se mu žádný autor nevyhne a je na čtenáři, aby se nenechal zmást. Nepropadejte proto iluzi, že je časopis dTestobjektivní, nezávislý a bez reklam,“ jak při své propagaci sám uvádí. Je to složitější.

Plně objektivní, tedy „shodující se skutečností,“ nemůže být žádný spotřebitelský časopis už proto, že sama skutečnost se průběžně mění. I dTest tak přinejmenším zastarává a co jednou publikuje, nemusí už za několik týdnů platit. Pokud navíc skutečně testuje jen ojedinělé vzorky, pak se možná shoduje se skutečností vůči jedné jediné lahvi, ale nic víc!

Časopis dTest je určitě objektivnější, než celá řada zdánlivých recenzí v jiných komerčních médiích, zásobovaných placenými PR agenturami. Není však v silách redaktorů dTestu, aby byli 100% nestranní, nepředpojatí a nezaujatí. I redaktoři dTestu jsou jenom lidé, stejně jako ti, kdo výrobky testují. S chybným měřením i s možnou předpojatostí je třeba počítat.

Nezávislost? Nezávislost časopisu dTest na jednotlivých výrobních závodech si nelze jak ověřit. Jako každý časopis žijící z předplatného, také dTest je závislý na svých čtenářích. Není nezávislý.

Bez reklam? V dTestu opravdu nejsou žádné explicitní placené reklamy. Nicméně pozitivní reklamní efekt je pro výrobky, které v testech obstojí nejlépe, velice silný. DTest je tak ve skutečnosti reklamním nosičem sám o sobě a jeho redaktoři by si toho při publikování výsledků jednotlivých testů a recenzí měli být dobře vědomi.
›› Zpět