rešerše webu2.7.2013, ToSiPiš.cz: HOMEInternetový marketingTiráž

Text nevzniká sám od sebe

Líbí se vám náš redaktorský blog TosiPiš.cz, nebo naše vzdělávací portály abcBusiness.cz, abcHistory.cz, abcTuristiky.cz, abcPřírody.cz, abcFitness.cz, myslete na nás s finanční podporou. Vyjma drobné PPC reklamy tyto portály negenerují žádný zisk. Práci našich autorů ale můžete ocenit tím, že finančně podpoříte provoz našeho portálu.

Provoz našich neziskových vzdělávacích portálů je hrazen z reklamy a finančních darů našich jednotlivých redaktorů. Jinak řečeno: Platíme si ho sami. S financováním nám však můžete pomoci i vy!

Momentální roční provoz našich neziskových webů se pohybuje okolo 35.000 Kč. Do této částky jsou započítány pouze skutečné technické výdaje na pronájem serverů, úhrady domén, kódovací práce, grafické práce, údržba, administrace apod. Do částky není započítána odměna redaktorům za tvorbu jednotlivých článků.

Proč přispět na provoz portálu

Nepřispíváte do soukromých kapes žádného z redaktorů ani žádného novinářského managementu. Přispíváte na výdaje spojené s technickým provozem portálu.

›› Reciprocita

Podílet se na úhradě služeb, které využíváte, je součástí přirozené reciprocity. Nauče se žít v symbióze. Je i přirozenou součástí života v přírodě.

›› Pro většinu tuzemských občanů platí, že mají peníze

Žijeme v nejbohatší části planety. I přes mnohé nářky většina z nás nemá ani v nejmenším takové existenční potíže, s jakými se potýkají lidé v mnoha částech Asie, Afriky nebo jinde ve světě. Jinými slovy, většina z nás řeší, co si dáme k jídlu a čím vylepšíme svůj byt. Neřešíme, zda budeme mít co jíst a zda budeme mít kde přespat.

›› Ceníme si i malých částek

Nechceme od vás žádné horentní částky. Pokud jste se rozhodli nás podpořit jednorázově či pravidelným příkazem ve výši několika desetikorun či stokorun, velice vám děkujeme.

›› Radost z dávání

Ano, každý dárce většinou pocítí radost z dávání! I vy můžete zažít totéž, když přispějete na užitečnou věc.

Peníze - mince

Jak přispět

Na provoz portálu můžete přispět libovolnou částkou, kterou zašlete na náš bankovní účet č. 51-1643940287/0100 u Komerční banky. Do poznámky napište heslo: Dar na provoz webu.

Za vaše finanční příspěvky v jakékoli výši vám předem velice děkujeme.

Naši práci oceníte také tím, že si pořídíte nějakou naši knížku z nakladatelství NZB.

V případě zájmu o další informace jsme vám k dispozici.
›› Zpět