rešerše webu24.5.2008, ToSiPiš.cz: HOMECopywritingOsobní růst

obrázek brýlí

Často se nás ptáte, v čem spočívá práce autora kvalitních textů. Berte proto tento příspěvek jako drobné nahlédnutí do naší kuchyně. Sepsali jsme (a drobně aktualizovali) několik pravidel, která v roce 1946 ve svém článku Politics and the English Language navrhl Eric Arthur Blair, uznávaný novinář, esejista a spisovatel.

Snažíme se podle nich pracovat, ačkoli otevřeně přiznáváme, že pro některé klienty s jejich šibeničními termíny to není nijak jednoduché. Zkuste podle nich pracovat spolu s námi...

Pečlivý writer si u každé věty, kterou stvoří, položí následující otázky:
 • Co chci říct?
 • Jaká slova vyjádří myšlenku nejlépe?
 • Jaký obraz nebo představa myšlenku objasní?
 • Je použitý obraz dostatečně čerstvý aby zapůsobil?
 • Dala by se použitá věta zkrátit?
 • Řekl jsem něco ošklivého, čemu se lze vyhnout?
Pokud jste na pochybách o účinku slov, držte se následujících pravidel:
 • Nikdy nepoužívej metafory, přirovnání nebo jiné projevy, které jsou stylově charakteristické pro média.
 • Nikdy nepoužívej dlouhé slovo, když vystačíš s krátkým.
 • Když je možné slovo vypustit, tak jej vypusť.
 • Nikdy nepoužívej trpný rod, když můžeš použít činný.
 • Nikdy nepoužívej cizí frázi, vědecký termín nebo žargon, když můžeš najít běžný český ekvivalent.
 • Poruš tato pravidla dřív, než ze sebe vypustíš něco barbarského.

Přečtěte si i další podobné soubory pravidel:

›› Zpět