rešerše webu8.12.2008, ToSiPiš.cz: HOMEAnalýzyReklama, marketing

Jak vznikají a zanikají sociologické trendy, které výrazně ovlivňují náš každodenní život? Je to velice poučné. Myšlenky a zprávy se totiž mezi veřejností přenášejí podobně jako epidemiemi šířené viry (s pozitivním, nebo negativním dopadem). Malcolm Gladwell ve své knize Bod zlomu shromáždil zajímavé případy, které toto tvrzení dokumentují vtipným a názorným způsobem.

kniha Malcolm Gladwell: Bod zlomu

Recenze knihy | Malcolm Gladwell: Bod zlomu. O malých příčinách s velkými následky. Dokořán, Praha 2008, s. 255.

Bod zlomu je rozborem jednoho prostého pozorování: Vznik módních trendů a nákupních horeček, nástup a ústup vln zločinnosti. Dále také přerody zcela neznámých knih v bestsellery, rovněž nárůst kouření u teenagerů nebo fenomén šíření informací ústním podáním. – Všechny tyto různorodé příběhy mají v jedné věci něco společného. Podle Malcolma Gladwella totiž zrodu a zániku všech podobných fenoménů snáze porozumíme tím, že si je představíme jako virovou epidemii.

K uskutečnění nastíněného procesu (fenoménu) je pak třeba:

  1. samotná existence viru (nakažlivost);
  2. příhodné podmínky (epidemie jsou závislé na situaci);
  3. následuje bod zlomu neboli bod obratu, od něhož se věci začínají měnit.

Dobře si lze takový bod zvratu představit na šíření chřipky. V létě přijde do města jeden tisíc turistů nakažených 24hodinovou chřipkou. Virem se nakazí dvě procenta dotčených osob. Turisté mezitím odjedou, a byť virus předali, šíření chřipky zatím nemá žádnou vzestupnou tendenci. Změna nastává s blížícím se koncem roku. Poklesem teplot a nárůstem obyvatelstva v dopravních prostředcích (vánoční období) se zefektivní podmínky pro přenos virové nákazy. To je počátek následné epidemie. – Bod zlomu, kdy se mírná chřipková infekce malé části populace změnila ve zdravotní krizi.

A obdobně se podle knihy Bod zlomu – O malých příčinách s velkými následky šíří nejen skutečné viry, ale i myšlenky. Jsou schopny zásadně změnit veřejné nálady a psychologii davu, prostředí náboženství, politiky i obchodu.

›› Pokračování článku


UPDATE 1. 12. 2011: Pro názoronost jeden pozitivní „bod zlomu“ z automobilového průmyslu

Zajímavý bod zlomu (dokonce dvojnásobný) si můžeme pro názornost ukázat například z prostředí automobilového průmyslu. Objevil se v protokolu spotřebitelského sdružení TÜV, kde nedávno měřili účinnost motorového aditiva Flashlube.

Test účinnosti aditiva do LPG

Na výsledcích měření zobrazených v grafu je přehledně vidět bod zlomu, způsobený přidáním motorového aditiva Flashlube do spalování motoru. Během jízdy vykazovaly testované motory od určitého okamžiku (negativní bod zlomu) pokles výkonu. Jakmile však bylo prostřednictvím dávkovače do motoru k palivu přidáno i kvalitní aditivum, dochází ke druhému zlomu, tentokrát řízenému a pozitivnímu. Výkon motoru se s pomocí motorového aditiva účinně stabilizuje. Měření dokládá mimořádnou účinnost aditiva Flashlube, které patří vůbec k nejoceňovanějším aditivům na světě.

›› Pokračování článku
›› Zpět