rešerše webu30.8.2012, ToSiPiš.cz: HOMEMarketingový plánOsobní růst

Centrálním námětem Ferrazziho knihy jsou mezilidské vztahy a networking (respektive vytváření sítě kontaktů). Je to kniha o budování pozice, nikoli však ve smyslu mocenském, ale ve smyslu vztahovém. Sami se můžete něco naučit. S Ferrazziho pomocí však zároveň něco dozvíte o budování propojených sociálních vazeb mezi mocnými ve vaší obci, ve vašem městě i mezi mocnými této planety. Přesto všechno je Ferrazziho kniha určena všem, kteří se vzájemné sociální vazby chtějí naučit vytvářet.

kniha Keith Ferrazzi - Nikdy nejez sám

Recenze knihy | Keith Ferrazzi – Tahl Raz: Nikdy nejez sám. Umění networkingu – jak budovat a rozvíjet pracovní vztahy. Jan Melvil, Brno 2010, s. 296.

Chudoba není způsobena pouze nedostatkem finančních prostředků

Keith Ferrazzi pochází z chudých poměrů. Rodina z nižší třídy, bez slavných předků a větších možností. Otec ocelářský dělník, matka uklízečka. Přesto je dnes jejich syn pokládán za předního odborníka v rozvíjení off-line sociálních vazeb a pracovních vztahů obecně. Ve své knize autor vychází v hojné míře z osobních poznatků a vlastních zkušeností. Popisuje své komunikační zrání, úspěchy i neúspěchy (nezdary pracovní i ve vztazích se ženami). Několikrát při výkladu pracuje s knihou Bod zlomu Malcolma Gladwella, důležité místo má ve výkladu samozřejmě i guru moderní obchodní komunikace Dale Carnegie (1888–1955). Ostatně, Keith Ferrazzi je podle některých hlasů Carnegiho nástupcem.

Ferrazziho kniha Nikdy nejez sám je postavena na autorově životním poznání, že chudoba není způsobena pouze nedostatkem finančních prostředků. Pokud se vás drží jako klíště, je to dáno také vaší izolací od lidí, kteří by vám mohli pomoci dosáhnout výš (s. 15). To je klíčová pravda celé knihy Nikdy nejez sám. Na téměř 300 stranách dostanete samozřejmě výklad mnohem komplexnější. – Nejez sám, protože ti tolik nebude chutnat. Při jídle můžeš prožít příjemné chvíle a zajímavou komunikaci. Jídlo je přirozený okamžik sociálního sdílení… Když ale se budeš stýkat s důležitými lidmi, snáze budeš rozvíjet své pracovní kontakty.

Už jako mladý chlapec Ferrazzi pochopil, že jedinec, který zná ty správné lidi, má ty správné důvody a umí využívat vztahový potenciál, se může stát členem pomyslného „klubu“. Řečeno z opačného konce, při studiích na Harvardově univerzitě potkal spoustu studentů, kteří šli se svým bezbřehým individualismem a soutěživostí špatným směrem (s. 16). Nepochopili, že k úspěchu mezi lidmi jsou potřeba lidi. „Nezávislost je záchranná vesta naplněná pískem,“ říká Ferrazzi doslova (s. 27).


Dělte se! Jak se zachová 20 různých dětí, když pouze některé dostane jídlo? Experiment španělské organizace Acción Contra el Hambre. Zdroj: www.experimentocomparte.org

Mnoha jedincům chybějí podle Ferrazziho dovednosti i strategie související s upevňováním a vytvářením vztahů. Za jeden z nejčastějších nešvarů považuje chamtivost, jež se projevuje neochotou dělit se o kontakty. Jeho rada proto zní: Nehlídejte příjmy a výdaje; buďte velkorysí. To je podle něj hnací síla networkingu. A to bez povýšenosti a ostychu všemi směry. Svět byznysu je proměnlivé prostředí. Včerejší asistent může mít zítra kontakty k nezaplacení.

Jak si vytvářet vlastní sociální síť

Za velice důležité pro vytváření sítě sociálních kontaktů Ferrazziho považuje akční plán networkingu (APN) a myslí plán napsaný na papíře. S jeho pomocí si můžete snáze osvojit chybějící sociální dovednosti i strategie. Cíle musejí mít písemnou podobu. Nepsané přání je jenom sen. Když si ho napíšete, je to psychologický závazek.

Ferrazziho akční plán se dělí na tři samostatné části. První je zasvěcena rozvoji cílů, které napomohou naplnit poslání (co přesně chci dělat). Druhá část se zaměřuje na propojení těchto cílů s lidmi, místy a věcmi, které pomohou úkol splnit (kde, s kým a čím to dělat). V třetí části je potřeba zvolit nejlepší způsob, jak se s potřebnými lidmi spojit (jak na to).

S pomocí akčního plánu networkingu si ujasníte, co skutečně chcete. To je zásadní. Dobrá konzistentní rozhodnutí totiž vycházejí jen z dobrých konzistentních informací. Jak k takovým dojít? Ferrazzi navrhuje následující způsob:

„Když jsem v tom správném rozpoložení, začnu vytvářet seznam snů a cílů. Některé jsou pošetilé, jiné až moc pragmatické. Nepokouším se cenzurovat ani upravovat povahu seznamu – vkládám tam vše, co mě napadne. Vedle tohoto prvního seznamu si sepisuji do druhého sloupce všechny věci, které mi přinášejí radost a potěšení: své úspěchy, věci i lidi, kteří do mého života něco vnesli. Vodítkem mohou být koníčky, kterým se věnujete, i časopisy, filmy a knihy, které se vám líbí. Jaké činnosti vás nejvíc vzrušují, kdy nejčastěji zapomínáte, jak rychle ubíhá čas? Když skončím, tak tyto dva seznamy propojím. Hledám průsečíky, nějaký účel či směr. Je to jednoduché cvičení, ale výsledky mohou být obrovské.“ (s. 36)

›› Pokračování článku
›› Zpět