rešerše webu5.6.2012, ToSiPiš.cz: HOMESEO optimalizaceReklama, marketing

Jan Kameníček není u HP

V uplynulých týdnech jsme připravili zcela nový textový obsah pro webové stránky spisovatele Jana Kameníčka. Ačkoli základní grafická šablonu si pan spisovatel přál prozatím zachovat, poměrně zásadně jsme změnili celou strukturu webu. Nový je téměř veškerý text webu.

Kdo je Jan Kameníček?

Český literární historik František Kautman o spisovateli Janu Kameníčkovi říká:

„Prozaickou prózu Jana Kameníčka vyznačuje úzká symbióza literární, hudební a výtvarné inspirace. Po debutu, analýze Bachova díla v prozaické formě psané se záměrnou nadsázkou, následuje v jeho tvorbě experiment, poznamenaný šedesátými léty, ale současně kombinovaný s mikroskopickou precisní metaforičností blízkou ‚novému románu‘, čímž se mu daří detailní ponoření do psychického světa postav. Postupně se tak Kameníčkovi daří spojit experiment s vyprávěním, aniž by vyprávění experiment potlačovalo, jak se často stávalo u mnohých postmodernistů.

A právě kombinace experimentu s vyprávěním a psychologickou a analytickou drobnokresbou zpřístupňuje Kameníčkova díla i širším čtenářským vrstvám, což dokazuje úspěch jeho próz jak u nás, tak v zahraničí.“

Další informace o životě a tvorbě Jana Kameníčka najdete na oficiálních webových stránkách spisovatele: www.JanKamenicek.cz.

›› Zpět