rešerše webu30.3.2012, ToSiPiš.cz: HOMERedakční službyRedakční poznámky

Překlep v názvu

Slova korektura, korekce či korektor vycházejí z latinského termínu correctio, což je doslova náprava, oprava, polepšení. Latinský corrector je tedy doslova oprávce. – Jakýsi opravář textu nebo publikace jako takové. Kromě jazykové korektury může totiž korektor zajišťovat i kontrolu popisků u obrázků apod. Konkrétní úkoly závisí na rozdělení úkolů uvnitř redakce.

Následujícím textem bychom chtěli vyjádřit náš postoj ke korektuře češtiny i obecně k jiným typům kontrol předcházejících publikaci (editace textu, ověřování údajů, technická korektura, typografická korektura apod.). Pokud v článku uvádíme nějaké konkrétní příklady, činíme tak s dobrou vírou, že budou použity k lepšímu obeznámení laiků s problematikou korektury a editace textu. Naším cílem není bezúčelně upozorňovat na chyby druhých. Pokorně přiznáváme, že mnoha jazykových nedostatků jsme se za dlouhé roky naší činnosti dopustili a určitě ještě dopustíme i my.

Galerie drobných překlepů

V galerii níže (klikni na obrázky) se můžete podívat na sadu drobných překlepů. Většiny z nich se vydavatelé autoři/vydavatelé mohl vyhnout. Proč si prostě neříct o korekturu překlepů a pravopisu?

Investovat do korektury češtiny i obsahu se vyplatí

Stručně řečeno: Jsme zastánci kontroly všech textů, ovšem s mírou, která jim náleží. V objemu, v jakém chrlí texty současná internetová žurnalistika, je bezchybnost prakticky nemožná. Alespoň jednou přečíst by však text před jeho publikováním někdo mohl.

U tištěných publikací by měla být korektura češtiny samozřejmostí. Že se občas něco přehlédne, je věc druhá. Účelem korekce textu je minimalizace chyb. Ona totiž představa, že chyby mohou dělat politici, úředníci, řemeslníci, manažeři, učitelé, řidiči, kuchaři etc., ale redaktoři, editoři a korektoři ne, je samozřejmě zcestná. Chybovati je lidské… Ale právě proto se do korektury vyplatí investovat!

Když z cca 90 chyb (průměrný počet chyb ve středně dlouhém dokumentu) zůstanou kdesi v nitru textu ukryty dvě titěrné drobnosti, je to poměrně zásadní rozdíl.

Co je úkolem korektora textu

Korektor má za úkol najít, vyznačit, případně rovnou opravit chyby v textu, které tam zanechal autor, redaktor, editor nebo předešlý korektor. Z posledního je zřejmé, že ani korektor není bezchybný. Je to totiž člověk, jako každý jiný. Člověk se svými emocemi, stresem, bolavou hlavou a náladami. Profesionální korektor se od běžného čtenáře ovšem liší především tím, že má jisté jazykové znalosti, redakční zkušenosti a cvik se cíleně koncentrovat na jazykové chyby. Smyslem práce korektora přesto zůstává minimalizace počtu existujících chyb. Jednorázová bezchybná korektura – to je prostě neexistující chiméra.

V minulosti dělali korektoři do rukopisů a kartáčových otisků korektorské značky, podle kterých pak redaktoři a sazeči text opravovali. Následovalo další kolo oprav. Dnes se opravy zanášejí do elektronického textu v podobě poznámek (nejčastěji v programech MS Word nebo Adobe Acrobat). Čím více je vyznačených chyb, tím náročnější je v textu orientace. Přesto dnes druhou či třetí korekturu v pořadí dělá jen málokdo.


Právě proto ale rozhodně stojí za to alespoň do jedné základní korektury textu investovat. Platilo to vždycky a dvojnásobně to platí v dnešní hektické době. Nejen internetové články, ale i tištěné publikace vznikají pod obrovským tlakem a profesionální korektura může minimalizovat počet chyb, které v textu zůstanou.

Dvojnásob pečlivá korektura by měla být samozřejmostí u krátkých textů, jako jsou pozvánky, vouchery, jídelní lístky, ale také menu webových stránek, titulky webových prezentací, tiskové zprávy, různé titulní stránky apod. A přitom právě takové kratičké texty jsou nejčastěji zanedbávány. Na obrázku níže můžete vidět titulní list reprintu Kralické Bible z roku 1579, respektive 1995. Nákladná reprodukce vzácné české památky ve skvostném vázání, ale se zbytečnými chybami na novém titulním listu, doplněném vydavatelem v roce 1995.

Bible Kralická, reprint 1995
Finální podoba titulního listu reprintu Bible Kralické 1579, nově vydané 1995, s opožděně vyznačenými poznámkami v Národní knihovně ČR

›› Pokračování článkuDalší související galerie s humornými nápisy

Veselá videa (výběr)

›› Zpět