rešerše webu16.3.2012, ToSiPiš.cz: HOMERešerše, výzkumAuto-Moto

test pro aditiva do LPG

Možná vás překvapí, že jízda na různé plynové směsi není módní záležitostí posledních let, ale je spojena už se samotnými počátky automobilismu. To byl věk vynálezců a objevitelů. V letech mezi první a druhou světovou válkou, kdy hospodářské těžkosti vyvolávaly společenskou poptávku po alternativních, dostupnějších a cenově přijatelnějších palivech, přišel čas inovátorů, marketérů a spotřebitelů.

Kromě benzinu se v různé míře pro pohon motorových strojů a vozidel používal petrolej, petrolejový olej, líh nebo lihobenzinová směs. Motorová nafta byla pro masovější použití drahá. Velkému zájmu se už v meziválečném spotřebitelském světě těšily různá plynová paliva, dnes už většinou pozapomenutá. – Svítiplyn, dřevoplyn, metan, … Oproti benzinu byly levnější a dostupné, byť ne tak výkonné.

Na jaké plynové směsi se jezdilo v počátcích automobilismu, jaké druhy plynů se používaly v meziválečném období? Web ŠlápniNaPlyn.cz se snaží na jedno místo soustředit všechny praktické informace o jízdě na LPG a CNG. Nyní jsme přidali i rubriku věnovanou historii plynového pohonu. Podívejte se!

›› Zpět