rešerše webu16.1.2008, ToSiPiš.cz: HOMEMarketingový plánOsobní růst

Nenápadná kniha, která vám připomene řadu nenápadných věcí a zasadí je do správného kontextu. Název knihy vychází z údajného tvrzení jistého vědce před cca 100 lety. Čmelák prý podle propočtů porušuje všechny aerodynamické zákony, a tudíž nemůže létat. Žádný čmelák na to zjevně nikdy nedbal. Všichni zástupci tohoto včelovitého hmyzu si po všechny lidské generace vesele létají dál, bez ohledu na jakékoli „vědecké“ výpočty. Stejným způsobem může podle Barryho Siskinda každý z nás používat svůj „zdravý rozum“. Pakliže tak budeme jednat, „vzlétneme“ v podmínkách, v nichž je to tradičně považováno za nemožné.

kniha Barry Siskind: Čmeláci přece nemohou létat

Recenze knihy | Barry Siskind: Čmeláci přece nemohou létat. Sedm strategií správného rozhodování a řešení problémů. Management Press, Praha 2003.

Chcete se i vy odlepit od země? Počítejte s tím, že okolo vás bude vždy dostatek lidí, kteří to nedokáží, většinou proto, že to vlastně ani nechtějí. Znovu a znovu se rozhodují chybně, a to jenom proto, že neumějí používat zdravý rozum. Každý, kdo se však od země odlepit chce, to dokáže a potvrdí, že výsledek je úžasný.

Co je to zdravý rozum

Siskind říká, že zdravý rozum lze definovat jako schopnost v pravou chvíli nalézt správné řešení určitého problému. S tím lze více méně souhlasit. Problematické je, co je ono „správné řešení“. Podle autora knihy je to takové řešení, které přináší výsledek a jehož realizace je nejsnadnější.

Jak vyplývá z podtitulu knihu, Siskind svou knihu rozděluje do sedmi strategií zdravého rozumu. Úplně první strategií používání zdravého rozumu je pochybování. Siskind říká, že každý příběh se odehrál trochu jinak, než jak je prezentován. Nikdo není úplně nestranný přenašeč informací, takže pokud nechceme být pouhými papouškovači výkladu někoho druhého, měli bychom si klást vhodné doplňující otázky.

V běžném prostředí jistě nikdo z nás nechce být paranoidně podezřívaný. Když ale sdělení médií, internetu, školních institucí, spolupracovníků, neřkuli hospodské debaty přestaneme vnímat jako automaticky pravdivé, přinejmenším se zarazíme, než je předáme dál. Hlavně ale začneme o někým vyřčené informaci uvažovat v jiných souvislostech, než které nám možná byly vsugerovány.

Informace pravdivé a »pravdivé«

Takový postup je oproti pasivnímu přijetí pochopitelně namáhavější. Pokud si ale chcete udržet, rozšířit nebo dokonce získat nazpět svůj zdravý rozum, jiná cesta nevede. Siskind připomíná, že se v životě setkáváme s »pravdami« dvojího druhu a bez jisté dávky pochybování nerozlišíme, s kterou »pravdou« zrovna máme tu čest. Je to pravda rovnající se skutečnosti, nebo »pravda«, jejíž »pravdivost« vyplývá z našeho předpojatého přesvědčení, že musí být »pravdivá«? Nebo prostě chceme, aby byla pravdivá?

Strategie pochybování samozřejmě není bez rizika a kniha Čmeláci přece nemohou létat to nijak neskrývá: „Když začnete zpochybňovat všeobecně přijímané pravdy, riskujete nejenom to, že budete ignorovat konvenční moudrost, ale i to, že budete muset čelit pohrdání nebo dokonce fyzickým útokům,“ píše její autor.

›› Pokračování článku

›› Zpět