rešerše webu20.11.2011, ToSiPiš.cz: HOMEStínadlaAkce a události

fakta o Stínadlech

Před několika dny vyšlo druhé a navíc rozšířené vydání úspěšné knihy Mýtus zvaný Stínadla. Už první vydání této publikace vzbudilo na přelomu let 2010 a 2011 značný zájem, neřkuli rozruch, a to jak v různých foglarovských skupinách, tak i mezi širší čtenářskou veřejností. Zajímá vás pozadí?

Beseda s editorem publikace Mýtus zvaný Stínadla

Faktografická publikace Miloše Dvorského se pokouší odpovědět na základní otázky, na něž se marně snažilo najít odpověď několik generací chlapců a děvčat: Kde jsou Stínadla? Existoval opravdu chlapecký klub Rychlé šípy? Kdo byl Jan Tleskač? A je opravdu možné sestrojit létající kolo? Jaké inspirační zdroje měl před očima při psaní stínadelských příběhů spisovatel Jaroslav Foglar?

V rámci XXXI. Kolegia Akademie Jaroslava Foglara, které se uskutečnilo ve středu 16. listopadu 2011 od 18.00 hodin v klubovně okresní rady Junáka na Praze 2, proběhla beseda s editorem knihy Mýtus zvaný Stínadla.

V textu oficiální pozvánky Kolegia Akademie Jaroslava Foglara stálo:

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXI. kolegium Akademie Jaroslava Foglara s následujícím programem:

Témata:

1. Mýtus zvaný Stínadla

Ač se diskutovat nebude jen o stejnojmenné knize, vzhledem k tomu, že autor této ojedinělé publikace Miloš Dvorský je stejně tajemnou osobou jako nepolapitelný Širokko (nikdo jej nikdy neviděl, nemluvil s ním, zůstává pod maskou…), bude pro všechny překvapením, jestli se dostaví – nebo co se alespoň o něm dovíme.

Účast přislíbil editor publikace a nakladatel Zdeněk Bauer.

2. Podzimní mozaika

„Pele-mele“ střípků a aktualit o současném dění v oblasti popularizace a studia života a díla Jaroslava Foglara.

Představení nakladatelství NZB

Prezentace nakladatelství NZB a především jejich knihy Mýtus zvaný Stínadla nakonec zabrala nejen veškerý plánovaný čas, ale protáhla se do pozdních nočních hodin. Přítomným akademikům i hostům z řad veřejnosti nutno poděkovat, že se téměř v plném počtu zdrželi až do samotného konce.

Zástupce nakladatelství NZB, který je zároveň editorem prezentované publikace, nejprve představil svou redakční agenturu a načrtl její aktivity. Těžištěm informační agentury abcRedakce.cz je dlouhodobě rešeršní a ghostwritingová činnost. V praxi to znamená, že agentura na objednávku různorodých klientů z komerční, akademické či státní sféry vyhledává historické či soudobé informace (monitoring tisku, marketing research apod.) a vedle toho tyto nebo jiné informace zpracovává formou anonymní textařiny (ghostwriting) nebo reklamních a marketingových textů (copywriting). Výsledným produktem jsou tedy setříděné a také zanalyzované údaje, prezentované se všemi náležitostmi v podobě knihy, brožury, white papers, webové stránky, článku, tiskové zprávy či jinak.

Agentura abcRedakce.cz dlouhodobě zajišťuje také předtiskový redakční servis. „Zapadá to do přirozeného portfolia naší činnosti,“ vysvětlil přítomným zástupce agentury. „Informace hledáme, zpracováváme i publikujeme. Je proto přirozené, že zajišťujeme také redakční služby nejrůznějším sólovým autorům nebo nakladatelům. Nejčastěji se jedná o editaci textu a také o faktografické a jazykové korektury.“

Od této činnosti byl už jen krok k vlastní tiskové produkci. První tištěné materiály vydalo nakladatelství NZB sice už v roce 2001, nicméně pak se ve sféře vlastních publikačních aktivit na několik let věnovalo téměř výhradně elektronickým médiím. K tištěným publikacím se NZB znovu vrátilo až ve druhé polovině prvního desetiletí 21. století. „Redakční servis NZB byl v té době již dostatečně stabilizovaný, takže jsme si určité dobrodružství na specifickém trhu s tištěnými knihami mohli dovolit,“ vysvětlil Bauer.

Nakladatelství NZB se zaměřuje na odborné a popularizační texty, které mají určitou přidanou vzdělávací hodnotu. K ojedinělým počinům patří například první vydání donedávna neznámé korespondence spisovatele Karla Čapka.

›› Pokračování článku

›› Zpět