rešerše webu12.3.2011, ToSiPiš.cz: HOMEMarketingový plánReklama, marketing

Peter Knight je bezpochyby zručný marketér. Ve své knize o marketingovém plánování sice v principu nepopisuje příliš mnoho nového, je však praktický, názorný a dělí se o zkušenosti. Jeho výklad je velice přehledný a poutavý. To vše je rozhodně důvod, proč můžeme knihu Vysoce efektivní marketingový plán doporučit k opakovanému čtení.

kniha o efektivním marketingovém plánu

Recenze knihy | Peter Knight: Vysoce efektivní marketingový plán. 15 kroků k úspěchu v podnikání. Grada Publishing, a. s., Praha 2007, 143 s.

Marketingový plán je hnacím motorem firmy

Kniha Vysoce efektivní marketingový plán rozebírá patnáct kroků, které podle autora vedou k úspěchu v podnikání. Navrhovaný marketingový plán je přímočarý a s jednoznačnými kroky, které na sebe logicky navazují. Když si ho vytýčíte a jednáte podle něj, zažíváte určitý proces, kterým zlepšujete své možnosti lépe prodat své služby nebo výrobky. Samotný Knight říká, že „marketingový plán je hnacím motorem firmy,“ respektive by jím měl být. Kouzlo knihy tkví ale právě v tom, že nenabízí žádné experimenty. Obsahuje naopak fungující projektové řešení, doložené praktickými zkušenostmi. Do plánování svého marketingu se tak mohou s Knightovou knihou snadněji pustit i v těch firmách, kde dosavadní marketing závisel čistě na intuici (někdy lepší, jindy zrádné), nebo na momentálním naladění ředitele.

V mnoha firmách totiž žádný plán pro marketing, reklamu a komunikaci neexistuje. Vše je živelné, stejně jako život zaměstnanců těchto firem. Penězi na marketing se plýtvá, nebo naopak škudlí. Výsledky podle toho vypadají, pokud se je nějaké měřitelné výsledky vůbec daří doložit.

Velkou výhodou Knightovy knihy je v tomto ohledu její útlost, chcete-li tenký hřbet. Knihgt prostě není upovídaný, což je u marketéra nevšední a mimořádně cenné. Kniha má jen něco málo přes 140 stran textu a obrázků, takže si ji snadno mohou přečíst i lidé, kteří se svůj pracovní život teprve učí organizovat. – I v tom jim kniha Vysoce efektivní marketingový plán může pomoci.

Profesionální marketéři si mohou nad stránkami Knightovy svěží knihy zapřemýšlet, zda by vše dělali stejně, jako on, případně se od něj něco naučit. Nám se na knize líbilo, že marketingové plány, jak se je v naší agentuře snažíme dělat pro naše klienty, vytváří v podobném duchu s velkým úspěchem i renomovaná britská společnost, kterou Knight řídí. Výsledky jsou vtipné, okouzlující a především účinné.

Efektivní marketingový plán v 15 krocích

Peter Knight označuje svůj marketingový plán zkratkou HEMP (Highly Effective Marketing Plan), což český překladatel upravil na VEMP (vysoce efektivní marketingový plán). Knihu autor rozdělil na patnáct stěžejních kapitol různé důležitosti. V každé kapitole rozebírá jeden dílčí krok svého plánu:

1. krok – Vytčení cíle
2. krok – Stanovte hodnotu cíle
3. krok – Promyslete následky
4. krok – Poznejte svou cílovou skupinu
5. krok – Co si myslí a co dělají
6. krok – Co chcete, aby si mysleli a dělali
7. krok – Jaký je váš příběh
8. krok – Znáte hlavní přednost své nabídky
9. krok – Jaký to bude mít přínos
10. krok – Poznejte sami sebe
11. krok – Jak mluvit s cílovou skupinou
12. krok – Kolik na to máte
13. krok – Jaké jsou další zdroje
14. krok – Vyhodnoťte svůj plán
15. krok – Co dále

Každá kapitola obsahuje také příklady kampaně pro Redcup Coffe, kterou Knightova firma Phoenix realizovala. Je to vždycky taková marketingová mikrostudie, na které názorně vidíte, jak to pan autor myslel a jak to může vypadat v praxi. Můžete se snadno inspirovat, aniž byste vykrádali nápady. Jako bonus najdete v závěru knihy několik dalších zkušeností z marketingové praxe, které některé další firmy získaly při realizaci svých VEMP. Součástí knihy je i řada on-demand elektronických příloh, které český nakladatel žel nepřevedl do českého jazyka.

›› Pokračování recenze knihy Peter Knight: Vysoce efektivní marketingový plán


›› Zpět