rešerše webu›› Začátek přepisu rozhovoru

Spisovatel Karel Čapek, neznámé texty v knize Vojáku Vladimíre

PH: Takže to byl Mýtus zvaný Stínadla. Pojďme ke knížce druhé. „Vojáku Vladimíre..." Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby z důvodu svědomí. To je velmi zvláštní titul. O čem ta knížka vypráví?

ZB: Zatímco předešlá kniha byla typickým produktem autora, který nemá úplnou publikační zkušenost a přišel za námi s manuskriptem, se kterým chtěl pomoci takříkajíc od základu (abychom mu poznámky pomohli uspořádat, doložit apod.), knížka Vojáku Vladimíre... vychází poměrně výrazně z naší vlastní dílny.

Jako rešeršní agentura jsme postupně do jisté míry náhodou a do jisté míry cíleně narazili na několik textů Karla Čapka, nebo textů, které byly určeny Karlu Čapkovi. Trošku nás překvapilo, že o většině z těch textů není nikde v odborné literatuře žádná zmínka. Dokonce jsme ty texty nenašli ani v Památníku národního písemnictví. Postupně vznikl konvolut textů veřejnosti převážně neznámých a byla otázka, co s nimi. Rozhodli jsme se je vydat, a protože to přece jen z našeho pohledu vyžadovalo určité dovysvětlení, o čem ty texty jsou a jakou by možná mohly mít zajímavou hodnotu pro současnost, tak jsme k tomu ještě dodali úvod.

cover knihy Karel Čapek

A jinak hlavní myšlenka knihy je: Karel Čapek, otázka svědomí, otázka toho jestli je možné najít náboženskou pravdu. Kde je možné ji najít. Jakým způsobem se s tím vypořádal Karel Čapek dvacetiletý, čtyřicetiletý; jak s tímto tématem bojoval ve státě, kde je na prezidentské standartě vyšit nápis „Pravda vítězí“. Takže otázky myslím poměrně zásadní i pro současnou civilizaci, která má hodnotový žebříček někdy velmi setřený. Jedinci, kteří hledají nějaké trvalejší hodnoty, samozřejmě tápají a sami nevědí. Podobně jako Karel Čapek. On byl jedním z nás.

PH: To jsou tituly, z kterých se už můžeme radovat, které můžeme číst. Prozraďte nám jeden titul, který právě teď připravujete.

ZB: V tuto chvíli nám své texty svěřil například autor, který je ročník 1940 a prezentuje se pod přezdívkou Jaboud. Připravujeme zajímavý soubor jeho povídek inspirovaných jeho mládím a dětstvím. Jsou to výrazně autobiografické vzpomínky na život v Praze padesátých a šedesátých let 20. století. On pracoval, byl zaměstnán, byl nucen pracovat v pomocných technických praporech (PTP), byl sledován Státní bezpečností (StB) a on to celé pojímá do jisté míry velmi humorně, velmi vtipně. Zároveň je tam ale pořád ten vážný základ velmi tvrdých padesátých let, potom určitého uvolnění v šedesátých letech a potom možná ještě něco dál. Tedy, to je jeden z textů, které teď připravujeme.

PH: Velice vám Zdeňku děkuji za rozhovor a přeji další zajímavé tituly. Přeji krásný večer.

ZB: Rovněž přeji klidný večer všem posluchačům i vám ve studiu.

PH: Hostem Knižního kurýru byl nakladatel Zdeněk Bauer.

Další informace o nakladatelství a jeho aktuální nabídce najdete na adrese www.NZB.cz.

Přehled připravovaných titulů najdete v záložce Připravujeme.


›› Začátek přepisu rozhovoru